THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI XÃ CHÍ MINH, TỨ KỲ, HẢI DƯƠNG

Phạm Văn Hùng1, Trần Hồng Trâm1, Đoàn Hữu Thiển1, Nguyễn Duy Thái1
1 Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế, Bộ Y tế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ dưới 5 tuổi tại xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương năm 2020. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 312 bà mẹ và trẻ dưới 5 tuổi tại xã Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương. Kết quả: Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng chung là 27,9%, trong đó tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi là cao nhất (17,6%), tiếp đến là suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 11,5%, và cuối cùng là suy dinh dưỡng thể gầy còm 8,3%.  Có mối liên quan giữa tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ với các yếu tố: cân nặng sơ sinh dưới 2500gr (OR=6,13; 95%CI: 1,27-21,34; p=0,014); trình độ học vấn của bà mẹ (OR=4,86; 95%CI: 1,05-19,14; p=0,039); trẻ có thời điểm cai sữa dưới 18 tháng tuổi (OR=3,62; 95%CI: 1,21-9,46; p=0,022); trẻ không được ăn bổ sung khi tròn 6 tháng tuổi (OR=3,28; 95%CI: 1,09-9,27; p=0,009); trẻ từng bị tiêu chảy (OR=2,65; 95%CI: 1,07-8,22; p=0,042). Kết luận: Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi tại xã Chí minh, Tứ Kỳ, Hải Dương năm 2020 là tương đối cao. Vì vậy, cần tăng cường công tác đào tạo cán bộ chuyên trách về dinh dưỡng và tăng cường công tác truyền thông đến các bà mẹ đang nuôi con nhỏ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo