ÁP DỤNG TỈ LỆ CHỈ SỐ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HbA1c TRÊN MÁY TOSOH HPLC-723G11

Bùi Thị Hồng Châu1, Nguyễn Thị Băng Sương1,2, Nguyễn Ngọc Bích Thảo2, Nguyễn Thanh Trầm1
1 Đại học Y Dược TP. HCM
2 Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Xét nghiệm Hemoglobin A1c (HbA1c) đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán và quản lý của bệnh đái tháo đường. Kết quả xét nghiệm tin cậy là mục tiêu chính của các phòng xét nghiệm y học. Thang đo Sigma là một công cụ quan trọng để đánh giá các sai số trong kiểm soát chất lượng của hệ thống phòng thí nghiệm bằng cách kết hợp độ chệch, độ chính xác và tổng sai số cho phép (TEa). Tỉ lệ chỉ số mục tiêu chất lượng (QGI) là một thông số mới sẽ chỉ ra lỗi nằm ở độ đúng hay độ lặp lại liên quan đến mục tiêu chất lượng. Mục đích: Mục đích nghiên cứu của chúng tôi là đánh giá chất lượng xét nghiệm HbA1c trên máy phân tích TOSOH HPLC-723G11 bằng tỉ lệ chỉ số mục tiêu chất lượng. Phương pháp: nghiên cứu hồi cứu, dữ liệu nội kiểm cần thiết cho nghiên cứu được thu thập từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021. Giá trị bias (độ chệch), chỉ số độ lệch chuẩn (SDI) và hệ số biến thiên (CV) được thu thập từ kết quả nội kiểm hàng tháng. 6% là tổng sai số toàn bộ cho phép (NGSP). QGI cũng được tính khi thang đo sigma <4 theo công thức “Bias%/1,5xCV%”. Kết quả: Sigma cho nội kiểm tra nồng độ 1 có hiệu suất phân tích có thể chấp nhận được với thang đo sigma từ 3 đến 6, trong đó 7 tháng có thang đo từ 3 đến 4. Đối với nồng độ 2, tất cả các thông số đều đạt được Six sigma với thang đo lớn hơn 6, đạt mức đẳng cấp. Tỷ lệ QGI chỉ ra rằng trong bảy tháng nội kiểm tra nồng độ 1 có thang đo sigma từ 3 đến 4, vấn đề chính là ở độ lặp lại (QGI <0,8) ngoại trừ tháng 7 năm 2020, tháng 11 năm 2020, tháng 6 năm 2021 vấn đề ở cả độ đúng và độ lặp (0,8≤ QGI ≤ 1,2). Kết luận: Trong nghiên cứu của chúng tôi, xét nghiệm HbA1c phù hợp với mức sigma của quá trình xét nghiệm dựa theo kết quả nội kiểm và cũng được đánh giá là thuận lợi khi xem xét hiệu suất phòng xét nghiệm. Trên cơ sở các chỉ số thang đo sigma và QGI, có thể kết luận HbA1c trên TOSOH HPLC-723G11 có thể đạt được hiệu suất tốt và cần điều chỉnh trong quy trình kiểm soát chất lượng dựa vào QGI.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo