KHẢO SÁT TỶ LỆ SỬ DỤNG CÁC THUỐC ỨC CHẾ HỆ RENIN- ANGIOTENSIN- ALDOSTERON Ở NGƯỜI SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU THẤT TRÁI GIẢM THEO HƯỚNG DẪN NĂM 2020 CỦA BỘ Y TẾ VIỆT NAM

Nguyễn Tấn Đạt1, Trần Kim Trang1
1 Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Vấn đề: Nhóm thuốc ức chế hệ Renin- Angiotensin- Aldosterol (RAA) là một trong những chỉ định điều trị cho người suy tim phân suất tống máu thất trái (ST PSTMTT) giảm theo phác đồ của Bộ Y tế Việt Nam năm 2020. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ bệnh nhân được chỉ định và liều trung bình của thuốc ức chế men chuyển (UCMC), ức chế thụ thể (UCTT), kháng Aldosteron (MRA) và thuốc ức chế kép thụ thể Angiotensin Neprilysin (ARNI) là Sacubitril/Valsartan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: cắt ngang mô tả trên 164 người suy tim phân suất tống máu thất trái giảm điều trị nội trú tại khoa Nội Tim Mạch Bệnh Viện Chợ Rẫy từ tháng 3- 6/2022. Kết quả: Có 99,4% bệnh nhân được điều trị với ít nhất một trong những thuốc ức chế hệ RAA, 72,6% bệnh nhân sử dụng đồng thời một trong ba thuốc UCMC/UCTT/ARNI kết hợp MRA. Tỷ lệ bệnh nhân sử dụng thuốc ức chế men chuyển là 56,7%, thuốc ức chế thụ thể 4,3%, thuốc kháng Aldosteron 84,1% và Sacubitril/Valsartan là 26,8%. Số bệnh nhân dùng thuốc gần đạt liều đích cao nhất với nhóm kháng Aldosteron: 53,6% người đạt 50-<75% liều đích, 46,5% đạt ≥75% liều đích; và thấp nhất với thuốc ARNI: 22,7% người bệnh đạt <25% liều đích, 59,1% đạt 25-<50% liều đích, 18,2% đạt 50-<75% liều đích, không trường hợp nào đạt ≥75% liều đích. Kết luận: Tỷ lệ sử dụng các thuốc nhóm ức chế hệ RAA cao nhưng đa số chưa đạt liều đích.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo