KHẢO SÁT KẾT QUẢ KIỂM SOÁT MỤC TIÊU NỒNG ĐỘ LDL-C HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH MẠN ĐÃ ĐIỀU TRỊ ROSUVASTATIN 10MG TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022

Bùi Minh Nghĩa1, Trần Viết An2, Lê Tân Tố Anh1
1 Bệnh viện Tim mạch Thành phố Cần Thơ
2 Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Rối loạn lipid máu là yếu tố nguy cơ tim mạch thường gặp, làm gia tăng các biến cố tim mạch nguy hiểm. Rosuvastatin là statin được khuyến cáo sử dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Việc được đánh giá rõ hơn về hiệu quả, độ an toàn của thuốc trên đối tượng bệnh động mạch vành (ĐMV) mạn là cần thiết. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ không đạt mục tiêu nồng độ LDL-c huyết thanh và tìm hiểu các yếu tố liên quan với kết quả không đạt mục tiêu nồng độ LDL-c huyết thanh ở bệnh nhân bệnh ĐMV mạn đã điều trị Rosuvastatin 10mg  ≥4 tuần. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang, trên 206 bệnh nhân được chẩn đoán bệnh ĐMV mạn và được điều trị rosuvastatin 10mg ≥4 tuần tại Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ từ 4/2021 đến 3/2022. Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân không đạt mục tiêu nồng độ LDL-c < 1,8mmol/l chiếm là 68,4%. Tỷ lệ bệnh nhân rối loạn LDL-c theo NCEP-ATP III 2004: mức tối ưu là 70,87%, gần mức bình thường là 15,53%, tăng cao giới hạn là 7,77%, tăng cao là 4,85%, tăng rất cao là 0,97%. Yếu tố nguy cơ tim mạch: tỷ lệ béo phì và thừa cân là 62,6%, hút thuốc lá là 24,3%, không hoạt động thể lực là 56,3%, tăng huyết áp là 58,7%, đái tháo đường là 41,3%. Giới tính nữ, BMI thừa cân béo phì, không hoạt động thể lực có liên quan đến tỷ lệ không đạt mục tiêu nồng độ LDL-c <1,8mmol/l (p<0,05). Kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân không đạt mục tiêu nồng độ LDL-c < 1,8mmol/l là 68,4%. Giới tính nữ, BMI thừa cân béo phì, không hoạt động thể lực có liên quan đến tỷ lệ không đạt mục tiêu nồng độ LDL-c < 1,8 mmol/l.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo