TIÊM KHỚP CÙNG CHẬU DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CẮT LỚP VI TÍNH: NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU

Trần Huy Hùng1, Đinh Gia Khánh1, Bùi Thị Thanh Vân1
1 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Tiêm khớp cùng chậu dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính để điều trị đau khớp cùng chậu. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, trên 28 bệnh nhân được tiêm khớp cùng chậu dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính trong thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 06/2022 tại Bệnh viện TWQĐ 108. Kết quả: Đa số bệnh nhân đau khớp cùng chậu là nữ (89.2%), đau chủ yếu một bên, độ tuổi trung niên chiếm 78.5%. Vị trí đau nhiều nhất là hông (100%), háng (32%), đùi (25%). Có 9/28 (32%) trường hợp xuất hiện đau khớp cùng chậu sau phẫu thuật cố định cột sống thắt lưng. VAS sau tiêm là 3.25±1.1. VAS, ODI của bệnh nhân sau tiêm là cải thiện rõ rệt với p< 0.05. Liều bức xạ tia X trung bình trong một lần tiêm là 1.1 mSv. Thời gian tiến hành kỹ thuật tiêm 01 bên trung bình là 7.24 phút, 02 bên là 10.5 phút. Kết luận: Tiêm khớp cùng chậu dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính mang lại hiệu quả giảm đau rõ rệt, thời gian thực hiện kỹ thuật ngắn, độ chính xác cao, mức độ bức xạ tia X không nhiều, cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo