ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN LÝ, SỰ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRÊN NGƯỜI BỆNH ĐỘNG KINH TẠI HUYỆN MỎ CÀY BẮC TỈNH BẾN TRE

Trần Văn Trí1, Nguyễn Thái Bình1, Tạ Văn Trầm2
1 Bệnh viện Tâm thần Bến Tre
2 Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Bệnh động kinh có thể ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động xã hội, trí tuệ, tâm thần và cơ thể của bệnh nhân và sự ảnh hưởng này có thể nặng nề hơn bất cứ một tình trạng mạn tính nào. Mục tiêu: Đánh giá kết quả quản lý, sự tuân thủ điều trị, phục hồi chức năng trên người bệnh động kinh tại huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre năm 2022. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích, được thực hiện trên 210 bệnh nhân động kinh đang được quản lý và điều trị tại huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, từ tháng 01 năm 2022 đến tháng 7 năm 2022. Phỏng vấn trực tiếp bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân kết hợp quan sát, xem hồ sơ quản lý bệnh nhân để lấy thông tin chung, đánh giá mức độ phục hồi chức năng của bệnh nhân. Kết quả: Mức độ tuân thủ điều trị động kinh tốt: 14,3 %; trung bình: 28,6%; kém: 57,1%. Kết quả quản lý của Trạm y tế: mức độ tốt 61,5%; trung bình 38,5%. Kết quả đánh giá quản lý phục hồi chức năng mức độ tốt chiếm tỷ lệ cao nhất 62,9%, trung bình chiếm 31,0% và kém chiếm 6,2%. Kết luận: Việc quản lý động kinh hiệu quả đòi hỏi nhiều hơn là kiểm soát cơn động kinh, cần phải xem xét phát hiện sớm các rối loạn chức năng tâm lý, các biện pháp can thiệp phù hợp để cải thiện chất lượng cuộc sống, các chương trình giáo dục và thông tin về bệnh động kinh và cách điều trị cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm kỳ thị.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo