KẾT QUẢ ĐÁP ỨNG VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI BIỂU MÔ VẢY GIAI ĐOẠN MUỘN ĐIỀU TRỊ BƯỚC MỘT PHÁC ĐỒ PACLITAXEL/CARBOPLATIN TẠI BỆNH VIỆN K

Đỗ Hùng Kiên1, Nguyễn Văn Tài1
1 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá đáp ứng điều trị và phân tích một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân ung thư phổi biểu mô vảy giai đoạn muộn điều trị hoá chất phác đồ paclitaxel carboplatin tại bệnh viện K từ 01/2017 đến 05/2022. Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu kết hợp tiến cứu 65 bệnh nhân ung thư ung thư phổi biểu mô vảy giai đoạn muộn được chẩn đoán và điều trị phác đồ paclitaxel/carboplatin tại Bệnh viện K từ 01/2017 đến 05/2022. Kết quả: Nghiên cứu 65 bệnh nhân ung thư phổi biểu mô vảy giai đoạn muộn được điều trị hoá chất bước một phác đồ paclitaxel/ carboplatin cho thấy tỷ lệ đáp ứng đạt 38,5%; tỷ lệ kiểm soát bệnh 66,2%; tỷ lệ bệnh tiến triển 33,8%. Đa phần các bệnh nhân cải thiện triệu chứng cơ năng trong quá trình điều trị (chiếm 47,7%). Bệnh nhân toàn trạng ECOG 0 điểm có tỷ lệ đáp ứng cao hơn so với nhóm ECOG 1 điểm, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,002. Kết luận: Bệnh nhân ung thư phổi biểu mô vảy giai đoạn muộn điều trị phác đồ paclitaxel/carboplatin bước một có tỷ lệ đáp ứng 38,5%, tỷ lệ kiểm soát bệnh 66,2%. Bệnh nhân có thể trạng tốt có tỷ lệ đáp ứng cao hơn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo