TẠO HÌNH KHUYẾT THIẾU ỐNG HỌNG SAU CẮT HẠ HỌNG THANH QUẢN TOÀN PHẦN BẰNG VẠT ĐẢO ĐỘNG MẠCH THƯỢN ĐÒN: CA LÂM SÀNG

Văn Hữu Phạm 1,, Quang Trung Nguyễn 1, Xuân Thắng Tống 1, Mạnh Chiến Dương 2
1 Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương
2 Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả tạo hình khuyết thiếu ống họng sau cắt hạ họng thanh quản toàn phần bằng vạt đảo động mạch thượng đòn. Đối tượng và phương pháp: Bệnh nhân ung thư hạ họng thanh quản sau cắt hạ họng thanh quản toàn phần bị khuyết thiếu ống họng không thể khâu đóng ống họng, và được  tạo hình ống họng bằng vạt đảo động mạch thượng đòn. Mô tả ca bệnh. Kết quả: Khối ung thư hạ họng thanh quản được cắt bỏ hoàn toàn với vùng rìa âm tính, ống họng được tạo hình bằng vạt  đảo động mạch thượng đòn sống và liền tốt, sau phẫu thuật 8 tuần không có hoại tử vạt, không có rò họng, không sẹo hẹp ống họng, đảm bảo tốt chức năng nuốt. Kết luận: Sử dụng vạt đảo động mạch thượng đòn tạo hình khuyết thiếu ống họng sau cắt hạ họng thanh quản toàn phần là kỹ thuật dễ làm, thời gian ngắn, vạt da cân mỏng dễ cuộn khi tạo hình ống họng, vạt có cuống dễ sống và liền tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Pracy P et al. (2016). Hypopharyngeal cancer: United Kingdom national multidisciplinary guidelines. The Journal of Laryngology & Otology, 130(S2), S104-S110.
2. Marzouki et al (2022). Hypopharyngeal Reconstruction: Possibilities, Outcomes, and Updates for Improving the Human Health for Quality of Life. Hindawi Computational Intelligence and Neuroscience Volume 2022, Article ID 6132481, 10 pages.
3. L. Giordano et al (2018). The supraclavicular artery island flap (SCAIF) in head and neck reconstruction: an Italian multi-institutional experience. Acta Otorhinolaryngol Ital 2018;38:497-503.
4. Gabrysz-Forget et al (2019). Free versus pedicled flaps for reconstruction of head and neck cancer defects: a systematic review. Journal of Otolaryngology - Head and Neck Surgery (2019) 48:13.
5. R. Javadian et al (2019). Head and neck reconstruction: The supraclavicular flap: technical note. Annales de chirurgie plastique esthétique (2019) 64, 374—379.
6. Ogawa R., et al. (2009). Anatomical and clinical studies of the supraclavicular flap: analysis of 103 flaps used to reconstruct neck scar contractures. Plastic and reconstructive surgery,123 (5): 1471-14803.
7. Maximilian Reiter MD (2019). Reconstruction of laryngopharyngectomy defects: Comparison between the supraclavicular artery island flap, the radial forearm flap, and the anterolateral thigh flap. Microsurgery. 2019;39:310–315.