KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT GÃY HỞ XƯƠNG CHI TRÊN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHIỆP NĂM 2021

Thị Mai Phương Lê 1,, Thị Dung Phan 2
1 Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp
2 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả kết quả chăm sóc NB sau phẫu thuật gãy hở xương chi trên và phân tích một số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu 134 NB phẫu thuật gãy xương chi trên tại khoa ngoại Chấn thương Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Kết quả: NC cho thấy 83,6% NB được chăm sóc ở mức tốt, trong đó thời gian nằm viện trung bình của người bệnh sau phẫu thuật là 9,43 ± 3,2, có 41 NB (chiếm 30,6%) nằm viện dưới 7 ngày và 93 NB (chiếm 69,4%) nằm viện trên 7 ngày; tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ là 0,7%.  Yếu tố tuổi và phân độ gãy hở có liên quan đến KQCS với OR là 2,0 và 3,1 (p đều < 0,5). Kết luận: Người bệnh được chăm sóc tốt sau phẫu thuật gãy hở xương chi trên chiếm tỷ lệ cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Phan Thành Nam (2014), "Đánh giá kết quả chăm sóc sau mổ gãy xương cẳng chân tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Huế", Báo cáo tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng - Đại học Y dược Huế.
2. Phạm Đăng Nhật (2015), "Tổng quan cập nhật xử trí gãy xương hở", Tạp chí Hội chấn thương chỉnh hình Việt Nam. Số chuyên đề Hội nghị khoa học thường niên lần XIV, tr. 20-23.
3. Cao Mỹ Phượng; Châu Lê Phương; N.T.N (2012), "Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh tại các Bệnh viện đa khoa trong Tỉnh Trà Vinh", Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Y dược Thành Phố Hồ Chí Minh.
4. Trương Đồng Tâm; Nguyễn Hoàng Anh; Tạ Thành Kết; Vũ Thành Chung. (2016), "Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật kết hợp xương chi trên tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa giai đoạn 2007-2014.", Bản tin Y Dược học miền núi số 1 năm 2016. 1.
5. Phạm Thị Hải Thương (2017), "Đánh giá kết quả chăm sóc sau mổ ở người bệnh gãy xương đùi tại khoa chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Quân y 105", Tạp chí Y học thảm họa và bỏng. 5.
6. Chunyan D; Hongyan L; Lijuan Q; Yi L (2019), "Personalized nursing care improves psychological health, quality of life, and postoperative recovery of patients in the general surgery department", Original Article 12(7) : 9090-9096.
7. Ismael M ; Muhammad Z and. Ghanem H (2019), "Impact of Nursing Rehabilitation Protocol on Patient`s Satisfaction For Tibial Plateau Fracture Surgery", Assiut Scientific Nursing Journal 7(19) : 100-1007.
8. Karl JW; Olson PR; Rosenwasser MP. (2015), "The epidemiology of upper extremity fractures in the United States", J Orthop Trauma. 29: e242-e244.