Quay trở lại chi tiết bài báo KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAY HUYẾT TƯƠNG 1,5 THỂ TÍCH TRONG SUY GAN CẤP DO NGỘ ĐỘC CẤP Tải xuống Tải xuống PDF