KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAY HUYẾT TƯƠNG 1,5 THỂ TÍCH TRONG SUY GAN CẤP DO NGỘ ĐỘC CẤP

Thị Lan Chi Nguyễn 1,2,, Trần Hưng Hà 1,3, Quang Thuận Lê 1,3
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện đa khoa tư nhân Hùng Vương
3 Trung tâm Chống độc

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Nhận xét kết quả điều trị thay huyết tương 1,5 thể tích trong điều trị bệnh nhân suy gan cấp do ngộ độc cấp. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả tiến cứu ở các bệnh nhân suy gan cấp do ngộ độc được thay huyết tương 1,5 thể tích tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả: có 68 bệnh nhân thuộc nhóm nghiên cứu với độ tuổi trung bình là 48,9 ± 17,24, với 52% là nam, 48% nữ. Tổng số 186 cuộc thay huyết tương. Kỹ thuật thay huyết tương giúp cải thiện chức năng đông máu PT% từ 36,0 ± 22,72 lên 69,4 ± 13,53, INR giảm từ 3,1 ± 2,33 xuống 1,2 ± 0,15, giúp giảm bilirubin toàn phần từ 290,5 ± 273,8 (µmol/l) xuống 134,5 ±142 (µmol/l), giảm NH3 máu từ 104,9 ± 101,0 xuống 61,0 ± 56,6. Tỷ lệ tử vong tương đối thấp 27,95%. Kết luận: Phương pháp thay huyết tương 1,5 thể tích có tác dụng cải thiện chức năng đông máu, giảm bilirubin và NH3 đồng thời giảm tỷ lệ tử vong.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Phạm Duệ, Đặng Quốc Tuấn. Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật lọc máu ngoài cơ thể trong điều trị ngộ độc cấp nặng, Đề tài NCKH cấp Bộ Y tế. 2012.
2. Li Y, Mu M, Yuan L, Zeng B, Lin S. Challenges in the early diagnosis of patients with acute liver failure induced by amatoxin poisoning. Medicine (Baltimore). 2018; 97(27).
3. Maiwall R, Bajpai M, Singh A, et al. Standard-Volume Plasma Exchange Improves Outcomes in Patients With Acute Liver Failure: A Randomized Controlled Trial. Clin Gastroenterol Hepatol Off Clin Pract J Am Gastroenterol Assoc. Published online January 29, 2021.
4. Mercuriali F, Sirchia G. Plasma exchange for mushroom poisoning. Transfusion (Paris). 1977;17(6):644-646.
5. Nakae H, Yonekawa C, Wada H, Asanuma Y, Sato T, Tanaka H. Effectiveness of combining plasma exchange and continuous hemodiafiltration (combined modality therapy in a parallel circuit) in the treatment of patients with acute hepatic failure. Ther Apher Off J Int Soc Apher Jpn Soc Apher. 2001;5(6):471-475.
6. Varghese J, Joshi V, Bollipalli MK, et al. Role of therapeutic plasma exchange in acute liver failure due to yellow phosphorus poisoning. Indian J Gastroenterol. Published online January 6, 2021:1-6.
7. Zhang J, Zhang Y, Peng Z, et al. Experience of Treatments of Amanita phalloides–Induced Fulminant Liver Failure with Molecular Adsorbent Recirculating System and Therapeutic Plasma Exchange. ASAIO J. 2014;60(4):407-412.