Ngày xuất bản: 13/11/2022

Số đầy đủ

Các bài báo

KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT CẮT BÁN PHẦN XA DẠ DÀY, NẠO VÉT HẠCH D2, MIỆNG NỐI BILLROTH I TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN DẠ DÀY
Đức Duy Nguyễn , Đại Mạnh Trần , Duy Thanh Nguyễn , Văn Bình Phạm , Xuân Hùng Nguyễn
PDF Trích dẫn
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SARCOMA XƯƠNG GIAI ĐOẠN II BẰNG HÓA CHẤT PHÁC ĐỒ MAP BỔ TRỢ TRƯỚC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN K
Đắc Phương Phan , Hùng Kiên Đỗ
PDF Trích dẫn
KẾT QUẢ SỚM XẠ TRỊ GIA TỐC CÓ HOẶC KHÔNG KẾT HỢP ĐỒNG THỜI HÓA TRỊ UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG TẠI THÁI NGUYÊN
Đức Huy Hoàng Đỗ , Bảo Ngọc Trần, Thị Thu Hường Nguyễn
PDF Trích dẫn
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT DIỆT CỎ GLUFOSINAT
Thị Ngọc Nguyễn , Trần Hưng Hà , Thị Xuân Đặng
PDF Trích dẫn
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG VIÊM RUỘT THỪA CẤP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2019 – 2022
Văn Linh Huỳnh , Dương Chí Thiện Đoàn , Văn Trầm Tạ
PDF Trích dẫn
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH CROHN TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
Đinh Lê Nguyễn, Thị Việt Hà Nguyễn
PDF Trích dẫn
KHẢO SÁT BẤT THƯỜNG DI TRUYỀN Ở THAI KỲ CÓ ĐỘ MỜ DA GÁY DÀY TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ
Tiểu Ngọc Hoàng , Minh Tuấn Võ , Thị Mỹ Khanh Đỗ
PDF Trích dẫn
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM CẤP CỦA BÀI THUỐC QUYÊN TÝ THANG GIA GIẢM TRÊN MÔ HÌNH GÂY PHÙ CHÂN CHUỘT BẰNG CARRAGEENIN
Thu Thủy Lâm , Anh Tuấn Phan , Hoàng Ngân Nguyễn , Minh Hoàng Lê
PDF Trích dẫn
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT CÓ VÀ KHÔNG CÓ TRIỆU CHỨNG ÂM TÍNH
Xuân Tĩnh Đỗ , Thị Huệ Đinh , Quang Huy Bùi
PDF Trích dẫn
KẾT QUẢ LÀNH THƯƠNG CÓ SỬ DỤNG NƯỚC SÚC MIỆNG DR.ECA SAU PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ BẰNG THANG ĐIỂM IPR
Thị Kim Oanh Đỗ , Triệu Hùng Đặng
PDF Trích dẫn
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAY HUYẾT TƯƠNG 1,5 THỂ TÍCH TRONG SUY GAN CẤP DO NGỘ ĐỘC CẤP
Thị Lan Chi Nguyễn , Trần Hưng Hà , Quang Thuận Lê
PDF Trích dẫn
XÂY DỰNG THANG ĐO SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH
Thị Hồng Vân Nguyễn , Lê Vĩ Chinh Bùi , Quang Dương Đỗ , Khang Kiệt Chung , Ngọc Nữ Như Ý Tô , Quan Nghiệm Lê
PDF Trích dẫn
NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP CỦA CAO ĐỊNH CHUẨN KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNG NUCIFERIN TỪ LÁ SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN.) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG
Lê Chiêu Bích Trần , Huỳnh Anh Thi Huỳnh , Đoan Vi Phạm , Châu Minh Vĩnh Thọ Đỗ
PDF Trích dẫn
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ CĂN NGUYÊN CỦA BỆNH PHỔI MÔ KẼ
Ngọc Anh Trần , Thị Hạnh Chu
PDF Trích dẫn
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2021-2022
Văn Tại Nguyễn , Văn Phúc Hà
PDF Trích dẫn
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM PHỔI CỦA VIÊN NANG MỀM TỐNG VỆ NHÂN TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM
Thanh Hà Tuấn Nguyễn , Thị Mỹ Bình Ngô
PDF Trích dẫn
ĐẶC ĐIỂM CỦA SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM KHÔNG ST CHÊNH LÊN
Trọng Tâm Huỳnh , Trung Cang Huỳnh , Trung Kiên Nguyễn , Kim Minh Tâm Huỳnh
PDF Trích dẫn
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỦA TỔN THƯƠNG VÚ NGẤM THUỐC KHÔNG TẠO KHỐI TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ: MỐI LIÊN QUAN VỚI KHẢ NĂNG ÁC TÍNH
Thị Tuyết Trần , Diệu Linh Nguyễn
PDF Trích dẫn
TỈ LỆ NGUY CƠ HỘI CHỨNG NUÔI ĂN LẠI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT ỐNG TIÊU HOÁ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021-2022
Tường An Bùi , Huỳnh Phương Anh Nguyễn , Hữu Tú Nguyễn , Quang Dũng Nguyễn
PDF Trích dẫn
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA BÀI THUỐC HOÀNG KỲ QUẾ CHI NGŨ VẬT THANG TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM
Thị Kiều Nương Huỳnh , Ngọc Chi Lan Nguyễn , Hoàng Ngân Nguyễn , Minh Hoàng Lê
PDF Trích dẫn
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM PHỔI THỞ MÁY Ở BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG (4/2021 – 3/2022)
Vân Trường Cao , Mạnh Hùng Thân , Văn Nam Lê
PDF Trích dẫn
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI THẦN KINH NỘI TIẾT TẾ BÀO LỚN GIAI ĐOẠN TÁI PHÁT, DI CĂN ĐIỀU TRỊ BƯỚC MỘT PHÁC ĐỒ CISPLATIN-ETOPOSIDE
Hùng Kiên Đỗ , Thị Hậu Trần
PDF Trích dẫn
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT UNG THƯ PHỔI TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI
Đắc Đông Phạm , Lê Thắng Phan
PDF Trích dẫn
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC TRƯỜNG HỢP BẢO TỒN TỬ CUNG TRONG MỔ LẤY THAI BỆNH LÝ RAU TIỀN ĐẠO CÀI RĂNG LƯỢC CÓ SẸO MỔ ĐẺ CŨ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI
Thị Năm Lê , Duy Ánh Nguyễn , Tuấn Đạt Đỗ , Quang Vinh Trương
PDF Trích dẫn
XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU QUẢ EMICIZUMAB TRONG DỰ PHÒNG SO VỚI CHẤT BẮC CẦU TRONG ĐIỀU TRỊ THEO NHU CẦU TRÊN NGƯỜI BỆNH HEMOPHILIA A
Thị Thu Huyền Nguyễn , Thị Yến Nhi Trần, Ngọc Mai Trúc Nguyễn , Thị Phương Thảo Bùi , Thị Thu Thủy Nguyễn
PDF Trích dẫn
ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP CỦA BÀI THUỐC NGŨ VỊ TIÊU KHÁT THANG TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM
Huyền Sanh Sầm , Ngọc Diễm Lê , Ngọc Chi Lan Nguyễn , Hoàng Ngân Nguyễn , Minh Hoàng Lê
PDF Trích dẫn
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐIỆN SINH LÝ THẦN KINH CỦA TỔN THƯƠNG DÂY THẦN KINH TRỤ Ở KHUỶU TAY
Bá Tuấn Lê , Văn Hướng Nguyễn , Đức Thảo Mai
PDF Trích dẫn
GIÁ TRỊ ĐIỆN DẪN SUẤT NIÊM MẠC Ở BỆNH NHÂN BARRETT THỰC QUẢN TRÊN NỘI SOI
Văn Hoàn Phạm , Việt Hằng Đào
PDF Trích dẫn
KẾT QUẢ ỨNG DỤNG NỘI SOI ĐẠI TRÀNG CÓ HỖ TRỢ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG PHÁT HIỆN POLYP ĐẠI TRÀNG GẦN
Việt Hằng Đào , Ngọc Hoa Lâm , Phúc Bình Nguyễn , Duy Hải Đinh , Thanh Tùng Nguyễn , Văn Long Đào
PDF Trích dẫn
XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU QUẢ CỦA APIXABAN SO VỚI CÁC PHÁC ĐỒ CHUẨN TRONG ĐIỀU TRỊ KHỞI PHÁT VÀ DỰ PHÒNG TÁI PHÁT HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH TẠI VIỆT NAM
Tấn Hưng Đinh , Thị Tuyết Trinh Nguyễn , Huệ Nghi Tô , Quan Nghiệm Lê
PDF Trích dẫn
KẾT QUẢ HOÁ TRỊ TRƯỚC PHẪU THUẬT BỆNH UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN II, III BẰNG PHÁC ĐỒ TCH
Thị Thanh Mai Đỗ , Tiến Quang Nguyễn , Văn Quân Phạm
PDF Trích dẫn
SO SÁNH HIỆU QUẢ PHỤC HỒI VẬN ĐỘNG SAU ĐỘT QUỴ CỦA CHÂM CỨU CẢI TIẾN CƯỜNG ĐỘ THẤP VỚI CHÂM CỨU CẢI TIẾN CƯỜNG ĐỘ CAO TRONG PHÁC ĐỒ CHÂM CỨU CẢI TIẾN VẬT LÝ TRỊ LIỆU – THUỐC BỔ DƯƠNG HOÀN NGŨ
Văn Thao Hồng , Quan Chí Hiếu Phan
PDF Trích dẫn
KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC QUẢN LÝ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN Ở CÁC NHÀ THUỐC TƯ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021-2022
Thị Thuỳ Linh Phạm , Khang Kiệt Chung , Quang Dương Đỗ , Thị Mến Hoàng , Thị Hải Mai , Thùy Dương Đặng , Thị Phương Thảo Bùi , Đức Tùng Nguyễn , Hoàng Nhã Lê , Thị Hồng Đoan Dương
PDF Trích dẫn
THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TINH THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN
Thị Nhung Lương , Hoàng Thanh Nguyễn
PDF Trích dẫn
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐAU THẮT LƯNG DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG BẰNG BÀI THUỐC ĐỘC HOẠT KÝ SINH THANG KẾT HỢP ĐIỆN CHÂM VÀ SIÊU ÂM TRỊ LIỆU TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TỈNH KIÊN GIANG
Duy Phúc Nguyễn , Chi Nhân Tôn
PDF Trích dẫn
NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CHẨN ĐOÁN VIÊM HỌNG DO LIÊN CẦU NHÓM A
Hoàng Quốc Chinh Đỗ , Quang Trung Nguyễn
PDF Trích dẫn
NHẬN XÉT PHẪU THUẬT SOI BUỒNG TỬ CUNG CAN THIỆP MỘT SỐ TỔN THƯƠNG THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN
Kim Huệ Nguyễn , Hoàng Lê
PDF Trích dẫn
KHẢO SÁT GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TRONG 30 NGÀY CỦA CHỈ SỐ ALBUMIN – BILIRUBIN Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN CÓ XUẤT HUYẾT TIÊU HOÁ DO TĂNG ÁP LỰC TĨNH MẠCH CỬA
Quang Hải Nguyễn , Công Long Nguyễn
PDF Trích dẫn
THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VỀ TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19
Thị Ngọc Nga Phạm , Thị Nhân Duyên Lê , Thị Phương Thảo Ngô , Minh Thiết Trịnh , Hiệp Phúc Nguyễn , Trần Hoàng Huy Bùi , Lĩnh Sơn Trần , Công Thanh Phạm
PDF Trích dẫn
KHẢO SÁT MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG NGOÀI THỰC QUẢN Ở BỆNH NHÂN TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY – THỰC QUẢN
Thị Trang Đỗ , Công Long Nguyễn
PDF Trích dẫn
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ U TẾ BÀO THẦN KINH ĐỆM BẬC CAO TẠI BỆNH VIỆN K TRUNG ƯƠNG
Anh Đức Trần , Văn Ba Nguyễn , Đức Liên Nguyễn , Thành Bắc Nguyễn
PDF Trích dẫn
STRESS Ở TRẺ VẸO CỘT SỐNG VÔ CĂN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG ÁO NẸP CHỈNH HÌNH
Khánh Sơn Hồng , Quang Dũng Trịnh , Hoài Nam Nguyễn , Văn Minh Phạm
PDF Trích dẫn
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT CẮT TUYẾN VÚ TOÀN BỘ KẾT HỢP TÁI TẠO VÚ CÙNG THÌ BẰNG VẠT DIEP
Thị Duyên Vũ , Hồng Khoa Phạm
PDF Trích dẫn
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ CAN LỆCH ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC
Trường Thịnh Vũ , Mạnh Tiến Nguyễn , Minh Long Triều Trần , Hoàng Khang Âu, Hải Bằng Bùi
PDF Trích dẫn
ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP DẪN LƯU THẬN QUA DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM VÀ DSA TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HOC Y HÀ NỘI
Tuấn Linh Lê , Đăng Sơn Nguyễn , Ngọc Cương Nguyễn
PDF Trích dẫn
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NHIỄM ĐỘC MỘT SỐ KIM LOẠI TẠI TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Tất Luật Bùi , Trần Hưng Hà , Trung Nguyên Nguyễn
PDF Trích dẫn
TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN SỨC KHOẺ TÂM THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Ở 4 TỈNH CỦA VIỆT NAM
Quốc Doanh Nguyễn , Thị Thu Trà Dương , Hương Giang Nguyễn , Kim Duy Vũ , Thanh Thảo Nguyễn , Thị Thanh Xuân Lê , Ngọc Anh Nguyễn , Thị Quân Phạm , Thị Kim Nhung Tạ , Thị Quỳnh Nguyễn , Thị Liên Hương Nguyễn
PDF Trích dẫn
NGUYÊN NHÂN VÀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA XUẤT HUYẾT TIÊU HOÁ DƯỚI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
Thị Phương Thuý Lương , Thị Việt Hà Nguyễn
PDF Trích dẫn
NHẬN XÉT MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ HÓA SINH MÁU VỚI MICROALBUMIN NƯỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP II TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH
Thị Minh Phượng Bùi , Thế Điệp Nguyễn , Như Quỳnh Trần , Thị Thúy Diệu Hoàng
PDF Trích dẫn
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT CÓ VÀ KHÔNG CÓ TRIỆU CHỨNG ÂM TÍNH BẰNG OLANZAPINE
Xuân Tĩnh Đỗ , Thị Huệ Đinh , Quang Huy Bùi
PDF Trích dẫn
ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG KHỚP CỔ BÀN CHÂN SAU PHẪU THUẬT LẤY NỬA TRƯỚC GÂN CƠ MÁC DÀI
Quang Vinh Phạm , Phương Nam Nguyễn , Quang Sang Đỗ
PDF Trích dẫn
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN PHÁC ĐỒ ETOPOSIDE-CISPLATIN TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI THẦN KINH NỘI TIẾT TẾ BÀO LỚN GIAI ĐOẠN MUỘN
Hùng Kiên Đỗ , Thị Hậu Trần
PDF Trích dẫn
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÚT ÁP LỰC ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ LOÉT MẠN TÍNH
Bá Anh Ngô, Tuấn Anh Hoàng
PDF Trích dẫn
MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂMCỘNG HƯỞNG TỪ - GIẢI PHẪU BỆNH CƠ ĐÙI VÀ LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM ĐA CƠ, VIÊM DA CƠ TỰ MIỄN
Thị Bích Phương Trần , Thị Liễu Lê
PDF Trích dẫn
NGHIÊN CỨU TÍNH HỢP LÝ TRONG SỬ DỤNG KHÁNG SINH NHÓM CEPHALOSPORIN ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ GIÁ RAI NĂM 2021
Thị Kiều Sa Đặng , Thị Thịnh Nguyễn , Huỳnh Như Mai
PDF Trích dẫn
TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI CAO TUỔI MẮC BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN 3-5 CHƯA ĐIỀU TRỊ THAY THẾ TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ NĂM 2021-2022
Thị Thủy Trịnh , Thị Tuyết Chu , Quang Dũng Nguyễn
PDF Trích dẫn
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NÂNG MŨI BẰNG VẬT LIỆU NHÂN TẠO KẾT HỢP SỤN TỰ THÂN
Vathanak Tep , Tuấn Anh Hoàng , Kiến Nhật Phạm
PDF Trích dẫn