MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC TRƯỜNG HỢP BẢO TỒN TỬ CUNG TRONG MỔ LẤY THAI BỆNH LÝ RAU TIỀN ĐẠO CÀI RĂNG LƯỢC CÓ SẸO MỔ ĐẺ CŨ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

Lê Thị Năm1, Nguyễn Duy Ánh1,2,3, Đỗ Tuấn Đạt1,2, Trương Quang Vinh3
1 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
2 Trường Đại học Y Hà Nội
3 Trường Đại học Y Dược- Đại Học Quốc gia Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các trường hợp bảo tồn tử cung trong mổ lấy thai bệnh lý rau tiền đạo cài răng lược có sẹo mổ đẻ cũ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 50 trường hợp có sẹo mổ cũ đã được chẩn đoán rau tiền đạo cài răng lược và phẫu thuật lấy thai bảo tồn tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ tháng 05/2020 đến tháng 07/2021. Kết quả: Tuổi thai khi được chẩn đoán RTĐCRL là 29,3 ± 2,33 tuần; tuổi thai trung bình lúc mổ là 36,2 ± 1,92 tuần; sản phụ có tiền sử mổ lấy thai 2 lần chiếm tỷ lệ cao nhất 50,0%. Ra máu là dấu hiệu lâm sàng thường gặp nhất (chiếm 58,0%). Rau bám tại vị trí mặt trước tử cung chiếm tỉ lệ 78,0%. Tỷ lệ sản phụ mất khoảng sáng sau rau và có mạch máu bất thường chiếm nhiều nhất, lần lượt là 58,0%, 44,0%. Kết luận: Nghiên cứu của chúng tôi bước đầu ghi nhận các kết quả về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các thai phụ rau tiền đạo cài răng lược có sẹo mổ đẻ cũ, đặc biệt là các dấu hiệu trên siêu âm Doppler đánh giá trước mổ sẽ góp phần cho các phẫu thuật viên tiên lượng khả năng thành công của một ca phẫu thuật bảo tồn tử cung ở những trường hợp này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo