TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI CAO TUỔI MẮC BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN 3-5 CHƯA ĐIỀU TRỊ THAY THẾ TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ NĂM 2021-2022

Thị Thủy Trịnh 1,, Thị Tuyết Chu 2, Quang Dũng Nguyễn 1,3
1 Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Hữu Nghị
3 Viện Đào tạo Y học dự phòng & Y tế công cộng – Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và điều tra yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng ở người bệnh cao tuổi mắc bệnh thận mạn giai đoạn 3-5 chưa điều trị thay thế. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Người bệnh ≥ 60 tuổi mắc bệnh thận mạn điều trị nội trú tại khoa Thận tiết niệu – Lọc máu, bệnh viện Hữu Nghị. Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng theo MNA là 14,1%, tỷ lệ suy dinh dưỡng theo BMI là 13,2%, tỷ lệ suy dinh dưỡng theo albumin huyết thanh là 23,6%. Điểm MNA trung bình giảm dần theo giai đoạn bệnh 3, 4, 5, lần lượt là 24,1±3,1; 22,1±4,4; 21,0±3,6 điểm (p < 0,05). Tình trạng dinh dưỡng có liên quan đến giai đoạn bệnh (OR = 3,1, 95%CI: 1,1-9,8, p < 0,05), albumin huyết thanh < 35 g/L (OR 5,8, 95%CI: 1,8-21,5, p < 0,05) và tình trạng thiếu máu (OR = 3,0, 95%CI: 1,1-8,3, p < 0,05). Kết luận: Người cao tuổi mắc bệnh thận mạn có tỷ lệ suy dinh dưỡng khá cao, có mối liên quan giữa tình trạng suy dinh dưỡng với giai đoạn bệnh, albumin và tình trạng thiếu máu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Centers for Disease Control and Prevention, "Chronic Kidney Disease in the United States, 2021", Centers for Disease Control and Prevention, US Department of Health and Human Services, 2021.
2. GBD Chronic Kidney Disease Collaboration, "Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017", The Lancet, 2020, 709-733.
3. Isabel T. D. Correia M, "The impact of malnutrition on morbidity, mortality, length of hospital stay and costs evaluated through a multivariate model analysis", Clin Nutr, 2003, 235-239.
4. Vũ Trần Văn, Hương Trần Thị Bích, "Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối chưa lọc thận", Tạp Chí Y Học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2011, 53-59.
5. Ann M. O’Hare, Andy I. Choi, Daniel Bertenthal, Peter Bacchetti, Amit X. Garg, James S. Kaufman, Louise C. Walter, Kala M. Mehta, Michael A. Steinman, Michael Allon, William M. McClellan, C. Seth Landefeld, "Age Affects Outcomes in Chronic Kidney Disease", J Am Soc Nephrol, 2007, 2758-2765.
6. Arshad AR, Jamal S, Amanullah K, "Agreement Between Two Nutritional Assessment Scores as Markers of Malnutrition in Patients with End-stage Renal Disease", Cureus, 2020, 12(3):e7429.
7. Thành Nguyễn Công, Lan Nguyễn Thị Hương, Bình Nguyễn Huy, Hà Nguyễn Thu, Thúy Phạm Minh, "Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của người bệnh suy thận mạn chưa lọc máu điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2018", Tạp Chí Nghiên Cứu Học, 2021, 264-275.
8. Vũ Trần Văn, "Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh thận mạn", Luận án Tiến sĩ y học Thành phố Hồ Chí Minh, 2015.