ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM PHỔI THỞ MÁY Ở BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG (4/2021 – 3/2022)

Cao Vân Trường1, Thân Mạnh Hùng2,3, Lê Văn Nam1
1 Học viện Quân Y
2 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
3 Trường đại học Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: mô tả một số đặc điểm cận lâm sàng viêm phổi thở máy (VPTM) ở bệnh nhân COVID-19 trong đợt bùng phát dịch thứ 4. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 151 bệnh nhân viêm phổi thở máy điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, thu thập về các biến đổi cận lâm sàng và đặc điểm bội nhiễm nấm và vi khuẩn ở bệnh nhân COVID-19 có VPTM. Kết quả: Giá trị trung bình Bạch cầu (BC) là 11,31±5,36 G/l trong đó BC>10G/l chiếm 54,3%; D-dimer ≥500 ng/l chiếm 83,8% với Med(IQR) là 1311(3101) ng/l. Tăng PCT, tăng CRP và giảm Albumin máu là tình trạng gặp ở hầu hết các bệnh nhân. Hay gặp tăng urê, creatinin và glucose máu. Căn nguyên VPTM bội nhiễm nấm và vi khuẩn chiếm tỷ lệ 80,1%, tỷ lệ VPTM căn nguyên do nấm chiếm tỷ lệ 19,9%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo