XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU QUẢ CỦA APIXABAN SO VỚI CÁC PHÁC ĐỒ CHUẨN TRONG ĐIỀU TRỊ KHỞI PHÁT VÀ DỰ PHÒNG TÁI PHÁT HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH TẠI VIỆT NAM

Đinh Tấn Hưng1, Nguyễn Thị Tuyết Trinh1, Tô Huệ Nghi2, Lê Quan Nghiệm1
1 Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
2 Viện nghiên cứu ứng dụng và đánh giá công nghệ y tế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Apixaban là thuốc chống đông máu đường uống tác động trực tiếp (DOACs - Direct oral anticoagulants) với nhiều ưu điểm hơn các thuốc chống đông đường uống cũ, được Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA - US Food and Drug Administration) chấp thuận trong điều trị và dự phòng huyết khối tĩnh mạch (HKTM) vào năm 2014. Tuy nhiên tại Việt Nam quá trình chỉ định thuốc trên thực tế còn hạn chế do giá thuốc cao. Do đó cần phải xem xét tính khả thi của việc lựa chọn thuốc trên lâm sàng thông qua các phân tích đánh giá công nghệ y tế, trong đó có phân tích chi phí – hiệu quả. Một trong những bước đầu tiên, quan trọng nhất trong phân tích chi phí – hiệu quả là xây dựng mô hình, đặc biệt đối với các bệnh lý mạn tính như huyết khối tĩnh mạch. Với phương pháp mô hình hóa kết hợp với tổng quan tài liệu và tham vấn ý kiến các chuyên lâm sàng, nghiên cứu đã xây dựng được mô hình phân tích chi phí – hiệu quả dựa trên phần mềm Microsoft Excel 2016 với thông số đầu ra là chỉ số gia tăng chi phí – hiệu quả và phân tích độ nhạy. Mô hình cho phép phân tích chi phí – hiệu quả của apixaban so với các phác đồ chuẩn trong điều trị khởi phát và dự phòng tái phát HKTM tại Việt Nam.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo