NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA BÀI THUỐC HOÀNG KỲ QUẾ CHI NGŨ VẬT THANG TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM

Huỳnh Thị Kiều Nương1, Nguyễn Ngọc Chi Lan2, Nguyễn Hoàng Ngân3, Lê Minh Hoàng2
1 Bệnh viện Y Dược cổ truyền Kiên Giang
2 Trường Đại học Y dược Cần Thơ
3 Học viện Quân Y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Hoàng kỳ quế chi ngũ vật thang (HKQCNV) là bài thuốc cổ phương được đánh giá có hiệu quả tốt trên lâm sàng trong điều trị giảm đau trong các bệnh thần kinh – cơ xương khớp. Tuy nhiên tại Việt Nam chưa có các nghiên cứu trên thực nghiệm để tìm ra cơ chế giảm đau của bài thuốc này. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá tác dụng giảm đau của bài thuốc Hoàng kỳ quế chi ngũ vật thang trên chuột nhắt. Phương pháp nghiên cứu: Đánh giá tác dụng giảm đau trung ương trên mô hình gây đau bằng mâm nóng (Hotplate) và đánh giá tác dụng giảm đau trung ương bằng mô hình gây đau quặn (Writhing Tests) sử dụng acid acetic. Kết quả: So với lô chứng, các lô dùng HKQCNV có thời gian xuất hiện đau lớn hơn có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) tương đương với lô tham chiếu (Aspegic); số cơn đau quặn trong cả 25 phút sau tiêm acid acetic ở cả 2 lô dùng HKQCNV liều 1, liều 2  đều nhỏ hơn có ý nghĩa thống kê với p < 0,01 tương đương với lô tham chiếu (Aspegic). Kết luận: Hoàng kỳ quế chi ngũ vật thang dùng uống liều 14,112 g/kg/ngày và 28,224 g/kg/ngày có tác dụng giảm đau tốt theo cơ chế giảm đau trung ương và ngoại vi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo