NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA BÀI THUỐC HOÀNG KỲ QUẾ CHI NGŨ VẬT THANG TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM

Thị Kiều Nương Huỳnh 1, Ngọc Chi Lan Nguyễn 2, Hoàng Ngân Nguyễn 3, Minh Hoàng Lê 2,
1 Bệnh viện Y Dược cổ truyền Kiên Giang
2 Trường Đại học Y dược Cần Thơ
3 Học viện Quân Y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Hoàng kỳ quế chi ngũ vật thang (HKQCNV) là bài thuốc cổ phương được đánh giá có hiệu quả tốt trên lâm sàng trong điều trị giảm đau trong các bệnh thần kinh – cơ xương khớp. Tuy nhiên tại Việt Nam chưa có các nghiên cứu trên thực nghiệm để tìm ra cơ chế giảm đau của bài thuốc này. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá tác dụng giảm đau của bài thuốc Hoàng kỳ quế chi ngũ vật thang trên chuột nhắt. Phương pháp nghiên cứu: Đánh giá tác dụng giảm đau trung ương trên mô hình gây đau bằng mâm nóng (Hotplate) và đánh giá tác dụng giảm đau trung ương bằng mô hình gây đau quặn (Writhing Tests) sử dụng acid acetic. Kết quả: So với lô chứng, các lô dùng HKQCNV có thời gian xuất hiện đau lớn hơn có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) tương đương với lô tham chiếu (Aspegic); số cơn đau quặn trong cả 25 phút sau tiêm acid acetic ở cả 2 lô dùng HKQCNV liều 1, liều 2  đều nhỏ hơn có ý nghĩa thống kê với p < 0,01 tương đương với lô tham chiếu (Aspegic). Kết luận: Hoàng kỳ quế chi ngũ vật thang dùng uống liều 14,112 g/kg/ngày và 28,224 g/kg/ngày có tác dụng giảm đau tốt theo cơ chế giảm đau trung ương và ngoại vi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y Tế (2015), Hướng dẫn thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, Ban hành kèm theo Quyết định Số: 141/QĐ-K2ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo-Bộ Y tế.
2. Đoạn Phú Tân, Lý Phi (2010), Phương tễ học, NXB KHKT Thượng Hải (TQ), tr. 109
3. Nguyễn Thị Thanh Tú (2015), Nghiên cứu tính an toàn và tác dụng của viên nang cứng hoàng kinh trong điều trị viêm khớp dạng thấp, Luận án tốt nghiệp Tiến sĩ Y học, Trường Đại Học Y Hà Nội.
4. Bing Pang, Tian-Yu Zhao, Lin-Hua Zhao, Et. Al (2016), Huangqiguizhi Wuwu Decoction For Treating Diabetic Peripheral Neuropathy: A Meta-Analysis Of 16 Randomized Controlled Trials, Neural Regeneration Research, 11.
5. Koster, R; Anderson, M and Debeer, FJ (1959). Acetic acid for analgetic screening. Fed. Proc, 18, 412.
6. Liang L, Wei X, Feng M, Zhu L, Yu J, Yang G, Yin X, Zhou S, Li K, Yang M, Wang X, Huangqi Guizhi Wuwu Decoction for treating cervical radiculopathy: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine (Baltimore). 99(7):e19137.
7. Woolfe G. and Macdonald A. D. (1944). The evaluation of the analgesic action of pethidine hydrochloride (demerol). Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 80 (3) 300-307.
8. Yi Wang, Tao Chen, Can Yang Et. Al (2022), Huangqi Guizhi Wuwu Decoction Improves Arthritis and Pathological Damage of Heart and Lung in TNF-Tg Mice, Original Research, 13, 871481. (Ngày nhận bài: // - Ngày duyệt đăng://2022)