ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG KHỚP CỔ BÀN CHÂN SAU PHẪU THUẬT LẤY NỬA TRƯỚC GÂN CƠ MÁC DÀI

Phạm Quang Vinh1, Nguyễn Phương Nam2, Đỗ Quang Sang2
1 Đại học Y Dược TPHCM
2 Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Thủ Đức

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Mảnh ghép nửa trước gân cơ mác dài hiện được nhiều phẫu thuật viên chỉnh hình sử dụng trong tái tạo dây chằng nói chung và dây chằng chéo trước nói riêng, tuy nhiên chưa nhiều nghiên cứu đánh giá chức năng khớp cổ bàn chân sau phẫu thuật lấy nửa trước gân cơ mác dài. Mục tiêu: Đánh giá ảnh hưởng chức năng khớp cổ - bàn chân sau khi lấy nửa trước gân mác dài. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: thực hiện nghiên cứu cắt ngang mô tả trên các bệnh nhân đứt dây chằng chéo trước được phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng mảnh ghép nửa trước gân cơ mác dài tự thân. Kết quả: Nghiên cứu trên 31 bệnh nhân có độ tuổi trung bình là 29,26 ± 6,21 tuổi, thấp nhất 19 tuổi, cao nhất 40 tuổi, tỉ lệ nam : nữ = 30 (96,8%) : 1 (3,2%), thời gian theo dõi sau phẫu thuật trung bình là 9,25 ± 2,25 tháng. Chức năng khớp cổ - bàn chân theo thang điểm AOFAS trước phẫu thuật là 97,19 ± 2,30 điểm, sau phẫu thuật là 97,52 ± 1,67 điểm, không khác biệt có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa p =  0,161; Điểm FADI trước phẫu thuật là 101,03 ± 2,60 điểm, sau phẫu thuật 101,59 ± 2,04 điểm, không khác biệt có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa p = 0,103. Kết luận: Chức năng khớp cổ - bàn chân thay đổi không đáng kể sau phẫu thuật lấy nửa trước gân cơ mác dài.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo