ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH CROHN TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Đinh Lê Nguyễn1, Thị Việt Hà Nguyễn 1,2,
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Nhi Trung Ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bệnh Crohn trẻ em có biểu hiện lâm sàng tại đường tiêu hoá và ngoài đường tiêu hoá đa dạng, biểu hiện cận lâm sàng, nội soi và mô bệnh học phức tạp. Mục tiêu: mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh Crohn trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả loạt ca bệnh gồm 57 trẻ mắc bệnh Crohn từ 01/08/2021 đến 31/07/2022. Kết quả: Tỷ lệ nam:nữ mắc bệnh là 1,2:1. Tuổi trung vị khởi phát là 9 tuổi. Các biểu hiện lâm sàng tại đường tiêu hoá hay gặp nhất là đau bụng (80,7%), đại tiện phân máu (63,2%), mót rặn (47,4%), tổn thương hậu môn (47,4%). Các dấu hiệu cận lâm sàng thường thấy là thiếu máu (75,4%), tăng tiểu cầu (64,9%), tăng tốc độ máu lắng (41,1%), tăng CRP (63,2%) giảm albumin máu (45,6%), tăng calprotectin phân (68,4%). 100% bệnh nhân có tổn thương đường tiêu hoá dưới, 91,1% số trẻ có tổn thương đại tràng. 26,3% số bệnh nhân có hình ảnh u hạt, 52,6% có hình ảnh mô bệnh học điển hình với bệnh Crohn. Kết luận: Trẻ em mắc bệnh Crohn có biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng đa dạng. Cần kết hợp cả lâm sàng và cận lâm sàng để chẩn đoán bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Levine A, Koletzko S, Turner D, et al. ESPGHAN Revised Porto Criteria for the Diagnosis of Inflammatory Bowel Disease in Children and Adolescents. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014;58(6):795-806. doi:10.1097/MPG.0000000000000239
2. Oliveira SB, Monteiro IM. Diagnosis and management of inflammatory bowel disease in children. BMJ. Published online May 31, 2017:j2083. doi:10.1136/bmj.j2083
3. Kim HJ, Oh SH, Kim DY, et al. Clinical Characteristics and Long-Term Outcomes of Paediatric Crohn’s Disease: A Single-Centre Experience. J Crohns Colitis. 2017;11(2):157-164. doi:10.1093/ecco-jcc/jjw146
4. Ong C, Aw MM, Liwanag MJ, Quak SH, Phua KB. Rapid rise in the incidence and clinical characteristics of pediatric inflammatory bowel disease in a South-East Asian cohort in Singapore, 1994-2015: Rising incidence of pediatric IBD. J Dig Dis.2018;19(7):395-403. doi:10.1111/1751-2980. 12641
5. Nguyễn Thị Ngọc Hồng, Nguyễn Thị Việt Hà. Đặc điểm lâm sàng và tổn thương trên nội soi của trẻ bị bệnh ruột viêm tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp Chí Nghiên Cứu Y Học. 2020;128(4):58-68.
6. Jin HY, Lim JS, Lee Y, et al. Growth, puberty, and bone health in children and adolescents with inflammatory bowel disease. BMC Pediatr. 2021;21(1):35. doi:10.1186/s12887-021-02496-4
7. Mack DR, Langton C, Markowitz J, et al. Laboratory Values for Children With Newly Diagnosed Inflammatory Bowel Disease. Pediatrics. 2007; 119(6):1113-1119. doi:10.1542/peds.2006-1865
8. de Bie CI, Paerregaard A, Kolacek S, et al. Disease Phenotype at Diagnosis in Pediatric Crohnʼs Disease: 5-year Analyses of the EUROKIDS Registry. Inflamm Bowel Dis. 2013;19(2):378-385. doi:10.1002/ibd.23008.