Quay trở lại chi tiết bài báo KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NÂNG MŨI BẰNG VẬT LIỆU NHÂN TẠO KẾT HỢP SỤN TỰ THÂN Tải xuống Tải xuống PDF