NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT CÓ VÀ KHÔNG CÓ TRIỆU CHỨNG ÂM TÍNH

Đỗ Xuân Tĩnh1, Đinh Thị Huệ1, Bùi Quang Huy1
1 Bệnh viện 103

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân tâm thần phân liệt (TTPL) có và không có triệu chứng âm tính. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả, cắt ngang đặc điểm lâm sàng 71 bệnh nhân TTPL có và không có triệu chứng âm tính, điều trị nội trú tại khoa Tâm thần-Bệnh viện Quân Y 103 từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 8 năm 2022. Kết quả: Nhóm có triệu chứng âm tính: tuổi trung bình 38,73±9,57; thời gian bị bệnh 9,64±6,11; cảm xúc cùn mòn 54,05%; nói lẩm bẩm một mình 58,44%; vệ sinh cá nhân bẩn 70,30%; mất ý chí 86,54%; đi lang thang 40,54%; hoang tưởng 64,86% và ảo giác 51,35%. Nhóm không có triệu chứng âm tính: tuổi trung bình 24,67±7,79; thời gian bị bệnh 3,05±2,09 hoang tưởng và ảo giác đều chiếm 97,05%; chủ yếu là hoang tưởng bị hại 70,83% và ảo thanh bình phẩm 82,35%.  Điểm thang PANSS: Nhóm không có triệu chứng âm tính  điểm thang PANSS toàn bộ (91,82±20,25) và N-PANSS (15,85±4,50); nhóm có triệu chứng âm điểm thang PANSS toàn bộ (108,49±19,13) và N-PANSS (33,43±7,06). Kết luận: Bệnh tâm thần phân liệt có triệu chứng âm tính thời gian bị bệnh dài hơn so với nhóm không có triệu chứng âm tính. Triệu chứng thường gặp là cảm xúc cùn mòn, nói lẩm bẩm một mình,vệ sinh cá nhân bẩn, mất ý chí và đi lang thang.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo