ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐAU THẮT LƯNG DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG BẰNG BÀI THUỐC ĐỘC HOẠT KÝ SINH THANG KẾT HỢP ĐIỆN CHÂM VÀ SIÊU ÂM TRỊ LIỆU TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TỈNH KIÊN GIANG

Nguyễn Duy Phúc1, Tôn Chi Nhân2
1 Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Kiên Giang
2 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Siêu âm trị liệu là một phương thức vật lý có phạm vi ứng dụng rộng rãi nhất và được sử dụng phổ biến trong thực hành lâm sàng. Ứng dụng siêu âm trị liệu vào điều trị đau do thoái hóa cột sống thắt lưng ngày càng nhiều và có hiệu quả. Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống bằng bài thuốc độc hoạt ký sinh thang kết hợp điện châm và siêu âm trị liệu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng có nhóm chứng, chọn mẫu ngẫu nhiên 70 bệnh nhân được chẩn đoán đau thắt lưng do thoái hóa cột sống chia thành 2 nhóm, nhóm 1 dùng thuốc thang kết hợp điện châm, nhóm 2 sử dụng thuốc thang kết hợp điện châm và siêu âm trị liệu; phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 26.0. Kết quả: Bài thuốc Độc hoạt ký sinh thang kết hợp điện châm và siêu âm trị liệu có hiệu quả tốt trong điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống. Cải thiện thang điểm đau VAS (trước điều trị là 6,46; sau 14 ngày là 2,8) có ý nghĩa thống kê với p<0,001; cải thiện chỉ số Schober (trước điều trị là 11,74cm; sau 14 ngày điều trị đạt 13,17cm) có ý nghĩa thống kê với p<0,001; cải thiện chỉ số tay-đất (trước điều trị là 31,31cm; sau 14 ngày là 11,20cm) có ý nghĩa thống kê với p<0,001. Kết luận: Phác đồ phối hợp bài thuốc độc hoạt ký sinh thang kết hợp điện châm và siêu âm trị liệu có hiệu quả tốt trong điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống trên bệnh nhân.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo