ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT DIỆT CỎ GLUFOSINAT

Nguyễn Thị Ngọc1,2, Hà Trần Hưng1,3, Đặng Thị Xuân3
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện đa khoa Việt Đức tỉnh Phú Thọ
3 Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị bệnh nhân ngộ độc cấp hóa chất diệt cỏ glufosinat tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 64 bệnh nhân ngộ độc cấp glufosinat tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022. Kết quả: 64 bệnh nhân nghiên cứu với độ tuổi trung bình là 39,0 ± 14,1 tuổi, có 46 bệnh nhân nam (71,9%), 18 bệnh nhân nữ (28,1%). Lượng uống của nhóm đối tượng nghiên cứu với trung vị là 9 gram (khoảng tứ phân vị: 6-15 gram). Thời gian đến viện trung bình 4,5 giờ sau uống. Đặc điểm lâm sàng biểu hiện ở các cơ quan: tiêu hóa gặp nhiều nhất (79,4%) xuất hiện sớm trong 1 giờ đầu, thần kinh (40,6%) co giật xuất hiện muộn trong khoảng 24 giờ đến 65 giờ sau uống, tim mạch (21,9%), hô hấp (15,6%). Cận lâm sàng: điện não đồ có sóng động kinh 9 bệnh nhân 14,1%, NH3 máu lúc vào viện tăng giúp tiên lượng các triệu chứng thần kinh muộn. Kết quả điều trị: khỏi hoàn toàn 96,9%, di chứng 3,1%. Thời gian nằm viện trung bình là 5 ngày. Kết luận: Ngộ độc glufosinat gây tổn thương đa cơ quan, triệu chứng thần kinh khó điều trị do xuất hiện muộn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo