ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2021-2022

Văn Tại Nguyễn 1,, Văn Phúc Hà 2
1 Trung tâm y tế huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
2 Sở Y tế tỉnh Kiên Giang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Tại Việt Nam, hiện nay dịch sốt xuất huyết Dengue (SXHD) đang có chiều hướng gia tăng ở một số địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2022 cả nước ghi nhận 89.120 trường hợp mắc, 34 tử vong. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị bệnh SXHD tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 65 bệnh nhân được được chẩn đoán xác định bệnh sốt xuất huyết Dengue điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang từ tháng 5/2021-5/2022. Kết quả: Trong 65 bệnh nhân SXHD tham gia nghiên cứu có 18,5% mắc SXHD có dấu hiệu cảnh báo và 9,2%  SXHD nặng. Có đến 89,2% sốt cao trên 390C, 100% BN đều có dấu hiệu xuất huyết, gan to là 26,2%, 12,3% bệnh nhân bị Sốc. Một số triệu chứng lâm sàng được ghi nhận: đau đầu 98,5%, buồn nôn 96,9%, đau khớp 93,8%, đau hạ sườn phải 49,2%, mệt mỏi 32,3% và tiêu chảy là 3,1%. Kết quả điều trị: thời gian điều trị trung bình là 5,5 ± 1,9 ngày; có 2 bệnh nhân tái sốc và không có bệnh nhân nào truyền máu trong suốt quá trình điều trị. Có tổng 4/65 (6,1%) bệnh nhân chuyển cấp độ bệnh nặng hơn. 63/65 (96,9%) bệnh nhân điều trị khỏi bệnh tại bệnh viện; 2/65 (3,1%) ca điều trị thất bại, được chuyển tuyến trên do tái sốc mỗi ca 3 lần. Kết luận: Bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang không nhiều (65 ca) nhưng vẫn có bệnh nhân ở mức độ nặng, 9,2%. Dấu hiệu lâm sàng của bệnh nhân khá đa dạng và tỷ lệ điều trị bệnh cao khỏi cao (96,9%).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y Tế (2019), Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue, Ban hành theo Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22 tháng 08 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2. Lê Thị Lựu (2010), Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên 2009-2010, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 85 (số 09), tr. 83-89.
3. Nguyễn Văn Minh (2019), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue người lớn tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang năm 2018-2019, Luận văn chuyên khoa II, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
4. Hà Văn Phúc (2009), Giá trị chẩn đoán xác định bệnh sốt dengue và sốt xuất huyết Dengue của xét ngiệm elisa kháng nguyên NS1, Tạp chí Y học Thực hành, Tập 666 (số 6), tr.45 -46.
5. Đoàn Văn Quyền, Ngô Văn Truyền (2014), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị và các yếu tố tiên lượng bệnh sốt xuất huyết Dengue người lớn tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ, Tạp chí y học thực hành, Tập 902 (số 1), tr. 25-29.
6. Nguyễn Việt Thu Trang (2015), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue người lớn tại khoa Nhiễm Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ, Tạp chí Y Dược Cần Thơ, 4(1), tr. 1-7.
7. WHO Regional Office for South-East Asia. (‎2011)‎, Comprehensive Guideline for Prevention and Control of Dengue and Dengue Haemorrhagic Fever. Revised and expanded edition.