ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP DẪN LƯU THẬN QUA DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM VÀ DSA TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HOC Y HÀ NỘI

Tuấn Linh Lê 1, Đăng Sơn Nguyễn 1,, Ngọc Cương Nguyễn 2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp Điện quang - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Dẫn lưu thận qua dưới hướng dẫn của siêu âm và DSA là phương pháp xâm lấn tối thiểu điều trị ứ nước, ứ mủ thận có nhiều ưu điểm và ít tai biến cho bệnh nhân.  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 45 bệnh nhân được dẫn lưu thận qua da tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 6/2021 đến 08/2022. Kết quả: Trong số 45 bệnh nhân được dẫn lưu bể thận nguyên nhân chủ yếu là sỏi tiết niệu chiếm 66.7%, sau đó đến hẹp niệu quản và nguyên nhân ác tính chiếm 15.5%. Phần lớn là các bệnh nhân ứ  nước và ứ mủ bể thận độ  II và III chiếm 75.5% và có suy thận có 57.8% số bệnh nhân. Tỷ lệ thành công là 100%. Chức năng thận đều được cải thiện. Biến chứng xảy ra trong và sau thủ thuật ít, đều có thể xử trí được.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chhouy C. Góp phần nghiên cứu chẩn đoán thận ứ nước do tắc nghẽn đường tiết niệu trên ở người lớn tại bệnh viện Việt Đức, Trường Đại học Y Hà Nội; 2003.
2. Nguyễn Thị Hường (2015), “Nhận xét sự an toàn của dẫn lưu bể thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm ở bệnh nhân ứ nước bể thận niệu quản”. Tạp chí y học Việt Nam. 10.345-347.
3. Luigi Comio et al (2007), “Percuataneous nerphrostomy in suspine position”. J Urol 69.377-380.
4. Santosh K, Raguram G, Bhuvanesh N, Sharma V, (2012), “FragmentedPigtail Percutaneous Nephrostomy Tube: Etiology and Management”. Korean Journal of Urology 53(1), 492-498.
5. Suchi Bhatt et al. Success, effectiveness and safety of combined sonographic and fluoroscopic guided percutaneous nephrostomy in malignant ureteral obstruction. International Journal of Radiology & Radiattion Therapy. 2017; 3(1):165-170.
6. Cargi Darma, Mehmet Onay. Percuataneous Nephrostomy: Is Ultrasound Alone Sufficent as Imagining Guidance?. Easten Journal of Medicine. 2020; 25(3): 309-405.
7. Karim RSS,et al. Percuraneous nerphrostomy by direct puncture technique:An observational study. Indial Journal of Nephology. 2010;20(2):84-92.
8. Sood G, Sood A, Jindal A, Verma DK, Dhiman DS. UltrasoundGuide percutaneousnephrostomy for obstructive uropathy in benign and malignant diseases. Int Braz J Urol. 2006;32(3):281-286.