ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP DẪN LƯU THẬN QUA DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM VÀ DSA TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HOC Y HÀ NỘI

Lê Tuấn Linh1, Nguyễn Đăng Sơn1, Nguyễn Ngọc Cương2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp Điện quang - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Dẫn lưu thận qua dưới hướng dẫn của siêu âm và DSA là phương pháp xâm lấn tối thiểu điều trị ứ nước, ứ mủ thận có nhiều ưu điểm và ít tai biến cho bệnh nhân.  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 45 bệnh nhân được dẫn lưu thận qua da tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 6/2021 đến 08/2022. Kết quả: Trong số 45 bệnh nhân được dẫn lưu bể thận nguyên nhân chủ yếu là sỏi tiết niệu chiếm 66.7%, sau đó đến hẹp niệu quản và nguyên nhân ác tính chiếm 15.5%. Phần lớn là các bệnh nhân ứ  nước và ứ mủ bể thận độ  II và III chiếm 75.5% và có suy thận có 57.8% số bệnh nhân. Tỷ lệ thành công là 100%. Chức năng thận đều được cải thiện. Biến chứng xảy ra trong và sau thủ thuật ít, đều có thể xử trí được.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo