MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂMCỘNG HƯỞNG TỪ - GIẢI PHẪU BỆNH CƠ ĐÙI VÀ LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM ĐA CƠ, VIÊM DA CƠ TỰ MIỄN

Trần Thị Bích Phương1, Lê Thị Liễu2
1 Bệnh viện đa khoa Đức Giang
2 Bệnh viện Bạch Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: 1/ Mô tả đặc điểm lâm sàng, cộng hưởng từ và giải phẫu bệnh cơ đùi ở bệnh nhân viêm đa cơ và viêm da cơ tự miễn tại khoa Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Bạch Mai. 2/ Tìm hiểu mối liên quan giữa lâm sàng, cộng hưởng từ và giải phẫu bệnh cơ đùi ở nhóm đối tượng trên. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu nghiên cứu tiến cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên những bệnh nhân được chẩn đoán viêm đa cơ, viêm da cơ theo tiêu chuẩn Bohan và Peter năm 1975. Các bệnh nhân được tiến hành thăm khám lâm sàng, các thăm dò về huyết học, sinh hoá, giải phẫu bệnh, cộng hưởng từ cơ đùi và điện cơ. Kết quả nghiên cứu:1) Đặc điểm tổn thương cơ trên lâm sàng: cơ lực trung bình là 58,68 ± 7,30, VAS đau cơ trung bình 5,38 ± 1,66, viêm cơ mức độ trung bình chiếm tỉ lệ cao 46,6% và triệu chứng yếu cơ là chủ yếu 96,9%. 2) Đặc điểm tổn thương cận lâm sàng: phù cơ là tổn thương chủ yếu được phát hiện trên hình ảnh MRI cơ đùi 65,6%, giai đoạn muộn có tổn thương teo cơ 15,6% và thoái hoá mỡ 9,4%. Về mô bệnh học, các đặc điểm tổn thương thường thấy là xâm nhiễm tế bào viêm, thoái hoá, tái tạo và tăng sinh với tỉ lệ tương ứng là 62,5%, 81,3%, 68,8%, 78,1%. Tỉ lệ phát hiện tổn thương cơ trên hình ảnh MRI cơ đùi có mối tương quan với tăng nồng độ creatinine kinase (CK).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo