KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SARCOMA XƯƠNG GIAI ĐOẠN II BẰNG HÓA CHẤT PHÁC ĐỒ MAP BỔ TRỢ TRƯỚC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN K

Phan Đắc Phương1, Đỗ Hùng Kiên2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Khoa Nội 1 – Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm lâm sàng bệnh sarcoma xương giai đoạn II. Đánh giá kết quả điều trị sarcoma xương giai đoạn II bằng hóa chất phác đồ MAP bổ trợ trước phẫu thuật và một số tác dụng không mong muốn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 35 bệnh nhân được chẩn đoán sarcoma xương giai đoạn II bằng hóa chất phác đồ MAP bổ trợ trước phẫu thuật tại bệnh viện K từ tháng 6/2019 đến tháng 06/2022. Kết quả: Đặc điểm nhóm nghiên cứu: tuổi trung bình là 16,7, tỷ lệ nam/nữ là 1,9/1, vị trí thường gặp nhất là xương đùi chiếm 51,4%, triệu chứng thường gặp nhất là đau (100%), sưng nề vùng tổn thương chiếm 62,8%. Kết quả điều trị: Đánh giá kết quả điều trị theo thang điểm Huvos dựa trên mức độ hoại tử u sau điều trị hóa chất tiền phẫu cho thấy tỷ lệ đáp ứng tốt (Huvos III, IV) là 51,4%, tỷ lệ đáp ứng kém (Huvos I, II) là 48,6%. Tỷ lệ đáp ứng tốt cao hơn ở nhóm ≥ 14 tuổi (56,5%), nữ giới (58,3%) tuy nhiên khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. Các yếu tố khác liên quan độc lập đến đáp ứng tốt bao gồm: kích thước u ≤ 12cm, nồng độ ALP và LDH trước điều trị. Độc tính của phác đồ bao gồm: viêm miệng (25,7%), buồn nôn (37,1%), nôn (17,1%), tăng men gan (85,7%), hạ bạch cầu (20%), tăng creatinin (2,8%), nhiễm trùng (2,8%). Kết luận: Phác đồ MAP bổ trợ trước phẫu thuật mang lại tỷ lệ đáp ứng khả quan và độc tính chấp nhận được trên nhóm bệnh nhân sarcoma xương giai đoạn II.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo