KẾT QUẢ SỚM XẠ TRỊ GIA TỐC CÓ HOẶC KHÔNG KẾT HỢP ĐỒNG THỜI HÓA TRỊ UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG TẠI THÁI NGUYÊN

Đỗ Đức Huy Hoàng1, Trần Bảo Ngọc2, Nguyễn Thị Thu Hường3
1 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
2 Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên
3 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm xạ trị gia tốc có hoặc không kết hợp đồng thời hóa trị ung thư vòm mũi họng tại Trung tâm Ung bướu Thái Nguyên. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có phân tích 46 bệnh nhân ung thư vòm mũi họng giai đoạn II-IVa có chỉ định điều trị triệt căn từ tháng 01/2021 đến tháng 7/2022. Kết quả: Tuổi trung bình 48,15 ± 12,28 tuổi (khoảng 27 -70 tuổi), tỷ lệ nam/nữ là 2,3/1. Tỷ lệ các giai đoạn II đến IVa lần lượt là 47,8; 37,0 và 15,2%, tương ứng. Tại lần tái khám đầu tiên: 100% có giảm các triệu chứng cơ năng (trong đó 34 bệnh nhân, 73,9% hết các triệu chứng bệnh). 100% các trường hợp có đáp ứng với điều trị (kể cả khi xét riêng cho u nguyên phát cũng như tình trạng hạch vùng). Tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn đạt 71,7% (33 bệnh nhân), 13 trường hợp còn lại có đáp ứng một phần (28,3%). Kết luận: Liệu trình  xạ trị gia tốc có hoặc không kết hợp đồng thời hóa trị ung thư vòm mũi họng giai đoạn II – IVa có tỷ lệ đáp ứng tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo