ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÚT ÁP LỰC ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ LOÉT MẠN TÍNH

Bá Anh Ngô1,, Tuấn Anh Hoàng 1,2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả của việc sử dụng phương pháp hút áp lực âm trong điều trị loét mạn tính. Nghiên cứu được thực hiện trên 11 bệnh nhân được chẩn đoán loét mạn tính, điều trị bằng phương pháp áp lực âm tại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 12 năm. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang tiến cứu. Kết quả nhóm tuổi 17-60 chiếm tỉ lệ cao nhất 54,5%. Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 57,6 ± 14,8 tuổi. Loại loét đái tháo đường và loét gout chiếm tỉ lệ cao đều là 27,3%. Thời gian hút VAC trung bình là 6,7 ± 2,5 ngày. Đa số bệnh nhân sau khi hút VAC được thực hiện ghép da mỏng với tỉ lệ 36,3%. Kết quả điều trị phẫu thuật sau hút VAC là 90,9% thành công. Thời gian nằm viện trung bình là 26,7 ± 9,0 ngày. Kết luận: phương pháp hút áp lực âm (VAC) điều trị hỗ trợ rất hiệu quả ổ loét mạn tính giúp giảm thời giảm kích thước vết thương, loại bỏ dịch viêm, hạn chế tự tăng sinh vi khuẩn, kết hợp cùng với phẫu thuật tạo hình cho kết quả liền thương tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Baranoski Sharon, Ayello Elizabeth A. Wound care essentials: Practice principles. Lippincott Williams & Wilkins; 2008.
2. Bryant R., Nix D. Principles for practice development to facilitate outcomes and productivity. J Acute Chronic Wounds: Current Management Concepts 5th ed St Louis, MO: Elsevier 2016:1-20.
3. Argenta LC, Morykwas MJ. Vacuum-assisted closure: a new method for wound control and treatment: clinical experience. Annals of plastic surgery. Jun 1997;38(6):563-76; discussion 577.
4. Hu X, Ni Y, Lian W, Kang L, Jiang J, Li M. Combination of negative pressure wound therapy using vacuum-assisted closure and ozone water flushing for treatment of diabetic foot ulcers. J International Journal of Diabetes in Developing Countries. 2020;40(2):290-295. doi:10.1007/ s13410-019-00769-4
5. Jiburum B, Opara K, Nwagbara I. Experience with vacuum-assisted closure device in the management of benign chronic leg ulcers. J West Afr Coll Surg. 2011;1(1):89-100.
6. Nguyễn Văn Thanh, Trần Vân Anh, Nguyễn Văn Huệ. Nghiên cứu ứng dụng điều trị loét cùng cụt mức độ nặng (III, IV) bằng vạt da cân có cuống mạch nuôi nhánh xuyên động mạch mông trên. Tạp chí Y - Dược học Quân sự. 2017;1
7. Hu X, Lian W, Zhang X, Yang X, Jiang J, Li M. Efficacy of negative pressure wound therapy using vacuum-assisted closure combined with photon therapy for management of diabetic foot ulcers. Ther Clin Risk Manag. 2018;14:2113-2118. doi:10.2147/TCRM.S164161
8. Nguyễn Trường Giang. Đánh giá kết quả ứng dụng liệu pháp hút áp lực âm bằng máy hút thông thường điều trị vết thương. Tạp chí Bỏng & Y học thảm họa. 2013;2013(2):42-46.
9. Weed T, Ratliff C, Drake DB. Quantifying bacterial bioburden during negative pressure wound therapy: does the wound VAC enhance bacterial clearance? J Annals of plastic surgery. 2004;52(3):276-279. doi:10.1097/01.sap.0000111861.75927.4d
10. Thomas DR. Prevention and treatment of pressure ulcers: what works? what doesn't? J Cleveland Clinic journal of medicine. 2001;68(8):704-7, 710. doi:10.3949/ccjm.68.8.704