ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÚT ÁP LỰC ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ LOÉT MẠN TÍNH

Ngô Bá Anh1, Hoàng Tuấn Anh1,2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả của việc sử dụng phương pháp hút áp lực âm trong điều trị loét mạn tính. Nghiên cứu được thực hiện trên 11 bệnh nhân được chẩn đoán loét mạn tính, điều trị bằng phương pháp áp lực âm tại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 12 năm. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang tiến cứu. Kết quả nhóm tuổi 17-60 chiếm tỉ lệ cao nhất 54,5%. Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 57,6 ± 14,8 tuổi. Loại loét đái tháo đường và loét gout chiếm tỉ lệ cao đều là 27,3%. Thời gian hút VAC trung bình là 6,7 ± 2,5 ngày. Đa số bệnh nhân sau khi hút VAC được thực hiện ghép da mỏng với tỉ lệ 36,3%. Kết quả điều trị phẫu thuật sau hút VAC là 90,9% thành công. Thời gian nằm viện trung bình là 26,7 ± 9,0 ngày. Kết luận: phương pháp hút áp lực âm (VAC) điều trị hỗ trợ rất hiệu quả ổ loét mạn tính giúp giảm thời giảm kích thước vết thương, loại bỏ dịch viêm, hạn chế tự tăng sinh vi khuẩn, kết hợp cùng với phẫu thuật tạo hình cho kết quả liền thương tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo