XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU QUẢ EMICIZUMAB TRONG DỰ PHÒNG SO VỚI CHẤT BẮC CẦU TRONG ĐIỀU TRỊ THEO NHU CẦU TRÊN NGƯỜI BỆNH HEMOPHILIA A

Nguyễn Thị Thu Huyền1, Trần Thị Yến Nhi1, Nguyễn Ngọc Mai Trúc1, Bùi Thị Phương Thảo1, Nguyễn Thị Thu Thủy1
1 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Dự phòng xuất huyết trên người bệnh hemophilia A (HA) giúp người bệnh hạn chế tình trạng xuất huyết, phòng ngừa và giảm thiểu hậu quả các biến chứng do bệnh gây ra. Emicizumab là thuốc dự phòng xuất huyết trong điều trị bệnh HA, được sử dụng ở liên minh Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới [10] với hiệu quả và độ an toàn được chứng minh trong nhiều nghiên cứu lâm sàng [5]. Tuy nhiên, chi phí cao trong dự phòng xuất huyết đối với người bệnh HA là rào cản khi chỉ định thuốc cho người bệnh. Do đó cần xem xét tính khả thi của việc lựa chọn thuốc trên lâm sàng dựa trên phân tích chi phí – hiệu quả, trong đó bước đầu tiên quan trọng là xây dựng mô hình phân tích chi phí –hiệu quả phù hợp với quần thể bệnh nhân Việt Nam. Sử dụng phương pháp mô hình hóa kết hợp với tổng quan tài liệu và tham vấn ý kiến các chuyên lâm sang, nghiên cứu đã xây dựng mô hình phân tích chi phí – hiệu quả dựa  trên  phần  mềm Microsoft Excel 2016 với cấu trúc mô hình phù hợp với bối cảnh lâm sàng tại Việt Nam.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo