THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VỀ TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19

Phạm Thị Ngọc Nga1, Lê Thị Nhân Duyên1, Ngô Thị Phương Thảo1, Trịnh Minh Thiết1, Nguyễn Hiệp Phúc1, Bùi Trần Hoàng Huy2, Trần Lĩnh Sơn3, Phạm Công Thanh1
1 Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ
2 Trường Đại học Trà Vinh
3 Trường Đại Học Cửu Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Để giảm tỷ lệ tử vong và làm chậm tình sự nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 thì tiêm vaccine an toàn đã được WHO khuyến cáo. Mục tiêu: Khảo sát thái độ và thực hành về việc tiêm chủng vaccine COVID-19 của sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (ĐHYDCT). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang ở 892 sinh viên (SV) đang học tại Trường ĐHYDCT trong thời gian từ tháng 6/2021 đến 9/2021. Kết quả: 516/892 (57,8%) có thái độ lo lắng về việc tiêm chủng COVID-19. Đặc điểm giới tính và khóa học được xác định mang ý nghĩa thống kê với tỷ lệ lo lắng, giá trị p lần lượt là 0,006 và 0,04. Nguyên nhân lo lắng về việc tiêm vaccine chủ yếu đến từ các tin tức trên truyền thông (40,6%) và nghi ngờ cá nhân không có hiệu quả và an toàn khi tiêm (35,4%). Có đến 92,9% SV có thái độ tin rằng vaccine an toàn và có một số tác dụng phụ và 57,5% SV có thái độ tin rằng vaccine có thể bảo vệ khỏi bị nhiễm COVID-19. Về thực hành, tỷ lệ SV sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 cho lần đầu, lần 2 và sau lần 2 đều rất cao (≥95%), và có 92,3% SV sẳn sàng báo cáo tác dụng phụ của vaccine cho nhân viên y tế. Kết luận: Hơn 50% sinh viên Trường ĐHYDCT lo lắng về việc tiêm chủng vaccine COVID-19 tuy nhiên tỷ lệ SV sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 lại rất cao từ 95% đến 99,1%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo