KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DOXETAXEL SAU HÓA CHẤT PHÁC ĐỒ PACLITAXEL- CARBOPLATIN TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IV TẠI BỆNH VIỆN K

Xuân Thắng Bùi 1,, Thị Thu Hường Nguyễn 2
1 Trường Đại Học Y Hà Nội
2 Khoa Nội 7 – Bệnh Viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị duy trì hóa chất Docetaxel sau hóa chất phác đồ Paclitaxel- Carboplatin trong ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu kết hợp với tiến cứu. Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV từ 6/2016 đến 6/2022 tại bệnh viện K sau điều trị bước 1 với bộ đôi hóa chất Paclitaxel- Carboplatin đạt được bệnh đáp ứng hoặc ổn định được ghi nhận các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, phương pháp điều trị, đánh giá thời gian sống thêm và các yếu tố liên quan. Kết quả: Nghiên cứu thực hiện trên 55 bệnh nhân. Tuổi trung vị của BN là 62 tuổi, trong đó giới nam chiếm 82,1%; triệu chứng cơ năng thường gặp là ho khan (37,5%), đau tức ngực (32,1%), khó thở (16,1%); vị trí di căn thường gặp là phổi đối bên, xương (26,8%), màng phổi (25%). Có 32 BN (58,2%) bệnh đáp ứng 1 phần, 41,8% BN bệnh ổn định, không có BN đáp ứng bệnh hoàn toàn. Thời gian sống thêm bệnh không tiến triển trung vị là 4,2 tháng. Tác dụng không mong muốn: giảm bạch cầu là 38,1%, trong đó giảm bạch cầu độ 3, 4 là 10,9%; giảm huyết sắc tố chiếm 92,9% chủ yếu độ 1 và độ 2. Tỉ lệ viêm niêm mạc chiếm 48,8% qua các đợt điều trị, chủ yếu thoáng qua, tự hồi phục. Tiêu chảy chiếm 30,9%, chủ yếu độ 1, tự hồi phục. Kết luận: Điều trị duy trì Docetaxel sau hóa chất bộ đôi Paclitaxel- Carboplatin cho hiệu quả cao, khả năng dung nạp thuốc tốt ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. 704-viet-nam-fact-sheets.pdf. Accessed September 12, 2022. https://gco.iarc.fr/ today/ data/factsheets/populations/704-viet-nam-fact-sheets.pdf
2. Detterbeck FC. The eighth edition TNM stage classification for lung cancer: What does it mean on main street? The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2018;155(1):356-359. doi:10.1016/j.jtcvs.2017.08.138
3. nscl.pdf. Accessed September 12, 2022. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf
4. V-lung-cancer.pdf. Accessed September 12, 2022. https://www.mdanderson.org/content/ dam/ mdanderson/documents/about-md-anderson/ Community%20Services/V-lung-cancer.pdf
5. Fidias PM, Dakhil SR, Lyss AP, et al. Phase III Study of Immediate Compared With Delayed Docetaxel After Front-Line Therapy With Gemcitabine Plus Carboplatin in Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer. Journal of Clinical Oncology. Published online December 15, 2008. doi:10.1200/JCO.2008.17.1405
6. showPdf.pdf. Accessed September 12, 2022. https://journal.chestnet.org/action/showPdf?pii=S0012-3692%2813%2960296-2
7. Thư viện Đại Học Y. Accessed September 12, 2022. http://thuvien.hmu.edu.vn/pages/cms/FullBookReader.aspx?Url=/pages/cms/TempDir/books/eb93b633-ec08-44e7-bec8-a20a1a286038/ 2020/06/15/202006151008-8b27606c-e61a-4d4f-97ef-131d45b3e27e/ FullPreview& TotalPage=129&ext=jpg#page/1/mode/2up
8. Thư viện Đại Học Y. Accessed September 12, 2022. http://thuvien.hmu.edu.vn/pages/cms/ FullBookReader.aspx?Url=/pages/cms/TempDir/books/4d4f906f-5ed4-4915-8204-7e53e5e7c271/ 2022/03/18/202203181053-eae2af74-5a61-4a02-8e20-a1af6b754560/ FullPreview&TotalPage= 25&ext=jpg#page/1/mode/2up