MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG THIẾU KẼM Ở HỌC SINH TRƯỜNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TẠI MỘT TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Song Tú Nguyễn1,, Hồng Trường Nguyễn 1, Văn Phương Hoàng 2
1 Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
2 Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 551 học sinh 11 – 14 tuổi tại Điện Biên, tỉnh miền núi phía Bắc để xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng kẽm. Kết quả cho thấy có tương quan tuyến tính giữa chiều cao, chỉ số Zscore BMT/T, nồng độ hemoglobin và retinol huyết thanh với nồng độ kẽm huyết thanh. Một vài yếu tố liên quan đến tình trạng thiếu kẽm đó là tình trạng dự trữ sắt thấp và cạn kiệt, tình trạng thiếu vitamin A tiền lâm sàng (VAD-TLS) và nguy cơ VAD-TLS, thiếu máu và ăn trưa tại trường. Vì vậy, cần can thiệp bổ sung đa vi chất dinh dưỡng (vitamin A, kẽm, sắt) và phòng chống thiếu máu; nâng cao chất lượng bữa ăn, tăng cường sử dụng thực phẩm bổ sung kẽm, vitamin A và sắt để cải thiện tình trạng thiếu kẽm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Livingstone C. Zinc: physiology, deficiency, and parenteral nutrition. Nutr. Clin Pract, 2015; 30(3): 371–382.
2. Vuralli D et al. Zinc deficiency in the pediatric age group is common but underevaluated. World Journal of Pediatrics, 2017; 13: 360–366.
3. Nguyễn Song Tú, Phạm Vĩnh An. Tình trạng thiếu kẽm và yếu tố liên quan ở trẻ mầm non, tiểu học của huyện Lục Yên , Yên Bình, tỉnh miền núi phía Bắc, năm 2017. Tạp chí Y học Việt Nam, 2020. 494(1): 53-57.
4. Hoang Nguyen Phuong Linh et al. Zinc deficiency status and related factors among children 7 - 9-year-old with stunting and risk of stunting in 5 communes of Phu Binh district, Thai Nguyen province in 2017. Vietnam Journal of Preventive Medicine, 2020. 30(9):42-50.
5. Nguyễn Song Tú và CS. Thiếu kẽm vấn đề ý nghĩa sức khỏe cộng đồng và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ tuổi sinh để tại một tỉnh vùng Tây Bắc Bộ, năm 2018. Tạp chí Y học Việt Nam, 2021. 506(1): 97-101.
6. Greffeuille V et al. Associations between Zinc and Hemoglobin concentrations in preschool children and women of reproductive age: An analysis of representative survey data from the biomarkers reflecting inflammation and nutritional determinants of anemia project. J Nutr, 2021. 151(5): 1277-1285.
7. Morais JBS et al. Association between cortisol, insulin resistance and zinc in obesity: a Mini-review. Biological Trace Element Research, 2019. 191:323–330.
8. Onukwuli OV et al. Relationship between zinc levels and anthropometric indices among school-aged female children with sickle cell anemia in Enugu, Nigeria. Nigeria Niger J Clin Pract 2017.20(11):1461-1467.
9. Canatan H et al. Relationship among levels of leptin and zinc, copper, and zinc/copper ratio in plasma of patients with essential hypertension and healthy normotensive subjects. Biol Trace Elem Res, 2004. 100:117-23.