THỰC TRẠNG TUÂN THỦ VỆ SINH TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2016

Hoàng Thăng Tùng, Võ Thị Thanh, Lưu Lan Anh, Đinh Ngọc Sỹ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Nhiễm khuẩn Bệnh viện (NKBV) là hậu quả không mong muốn trong thực hành khám, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh. Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện là một trong những chỉ số quan trọng phản ánh chất lượng chuyên môn của bệnh viện, liên quan đến sự an toàn của người bệnh và nhân viên y tế (NVYT); Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức vệ sinh tay (VST), xác định tỷ lệ tuân thủ thực hành VST của NVYT tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Phổi Trung ương năm 2016; Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu, mô tả cắt ngang; Kết quả: Tỷ lệ kiến thức VST của NVYT như sau: Giỏi, khá đạt 80,8 %; trung bình 19,2%. Tỷ lệ tuân thủ thực hành VST chung là 55,9 % trong đó tuân thủ theo từng đối tượng là: Bác sĩ đạt 42,3%, ĐD/KTV đạt 59,6%, Hộ lí đạt 46.9%. Tỷ lệ tuân thủ thực hành VST ở trình độ cao đẳng là cao nhất đạt 69,3% và thấp nhất là trình độ sau Đại học đạt 17,9%, Khối Cấp cứu – Hồi sức tích cực cao nhất đạt 69,1/%, thấp nhất là khối Nội đạt 50,6%. Khoa cao nhất là khoa Hồi sức tích cực đạt 72,7%, thấp nhất là Ngoại Tổng hợp đạt 38.8%; Kết luận: Tỷ lệ kiến thức của NVYT tế đạt trên mức trung bình đạt 73%, tỷ lệ chung tuân thủ vệ sinh tay đạt 55,9%, tỷ lệ bỏ lỡ cơ hội VST của Bác sĩ 57,7%, trong đó 77,4% bỏ lỡ cơ hội VST do chưa có phương tiện VST khi khám bệnh, chữa bệnh, chỉ còn 22,6% bỏ lỡ VST khi có phương tiện VST.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Đức Hùng và Kiều Chí Thành “Đánh giá kiến thức và khảo sát sự tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế tại một số khoa lâm sàng bệnh viện quân y 103 năm 2013” www.benhvien103.vn
2. Tài liệu đào tạo phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn, Cục Quản lý Khám chữa bệnh , Bộ Y tế, năm 2012
3. Vệ sinh tay trong phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện. Nhà xuất bản Y học Hà Nội 2010.
4. Lục Thị Thu Quỳnh, Nguyễn Thị Hoài Thu, Lê Kiến Ngãi “Hiệu quả của một số chương trình thúc đẩy tuân thủ vệ sinh tay tại Bệnh viện Nhi Trung ương” năm 2009-2010
5. Nguyễn Việt Hùng “Nghiên cứu thực trạng tuân thủ thực hành vệ sinh tay thường quy ở nhân viên y tế tại các khoa lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai năm 2012 – 2014”.
6. Phan Thị Hằng, Trần Thị Thúy Hằng, Trần Thị Mỹ Hạnh, Christopher Gordon “Hiệu quả của chương trình huấn luyện, giám sát và phản hồi sự tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế”, Bệnh viện Hùng Vương năm 2014-2015
7. WHO Guidelines on hand hygiene in heathcare. First Global patient safety challenge clean care is safe care 2009, Geneva.
8. Didier Pittet, Hugonnet S, Harbarth S, et al (2000), “Effectiveness of a hospital-wide programme to improve compliance with hand hygiene”, Lancet, 356: 1307–1312.