KẾT QUẢ QUẢN LÝ ĐIỂU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Thị Tố Uyên 1,, Dương Việt Bằng 1
1 Đại học Y Dược Thái Nguyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả quản lý điều trị bệnh đái tháo đường ở người cao tuổi tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên năm 2021. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Số liệu  được  thu thập từ trung tâm y tế huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.  Kết quả:  Tổng số bệnh nhân được quản lý và  điều  trị tại TTYT huyện Phú Lươnglà 1560, 100% bệnh nhân đều có sổ quản  lý điều trị, có 88,3% bệnh nhân  đi kiểm tra thường xuyên 1 tháng/ 1 lần có 03 cán bộ phụ trách tham gia quản lý điều  trị bệnh nhân ĐTĐ, 100% các bệnh nhân đều được tư vấn trước điều trị. Kết quả điều trị:  Giá trị trung bình HbA1C là 6,41 ± 1,05%. Mức độ kiểm soát HbA1C tốt chiếm 67,6%. Giá trị trung bình của glucose máu lúc đói là 5,86 ± 0,71 mmol/l. Mức độ kiểm soát đường huyết lúc đói tốt chiếm 77,2% . Mức độ kiểm soát lipid khá tốt: Mức độ tốt Triglycerid đạt 47,2%; Cholesterol TP đạt 71,2% và LDL-C đạt 72,8%. Kết luận: Công tác quản lý điều trị bệnh nhân ĐTĐ tại TTYT huyện Phú Lương đã được triển khai khá tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sun H, Saeedi P, Karuranga S, et al. (2021). IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045. Diabetes Res Clin Pract. Epub 2021 Dec 6. PMID: 34879977.
2. American Diabetes Association (2018), “Standards of Medical Care in Diabetes—2018”, Diabetes Care. 2018 Jan; 41(Supplement 1): S1-S2. https://doi.org/10.2337/dc18-Sint01.
3. Tạ Văn Bình (2006), “Đái tháo đường týp 2- Biến chứng mạn tính của bệnh đái tháo đường”. Bệnh đái tháo đường- tăng glucose máu. Nhà xuất bản y học, Tr 214-264; 411-572.
4. Phạm Thị Thủy (2019), “Đặc điểm của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và một số yếu tố liên quan năm 2019”, Luận văn Thạc sĩ Điều dưỡng, Đại học Thăng Long, Hà Nội.
5. Cole JB, Florez JC (2020), “Genetics of diabetes mellitus and diabetes complications”, Nat Rev Nephrol, 16(7):377-390. doi: 10.1038/s41581-020-0278-5. Epub 2020 May 12. PMID: 32398868.
6. Nguyễn Hải Thuỷ (2000). “Khảo sát HbA1c huyết tương của bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại Bệnh viện Trung ương Huế”, Kỷ yếu toàn văn công trình nghiên cứu khoa học nội tiết và rối loạn chuyển hoá, NXBYH, Hà Nội:411-417.
7. Phạm Thị Hồng Hoa (2009), Nghiên cứu kết quả kiểm soát một số chỉ số lâm sàng,cận lâm sàng, biến chứng ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 được quản lý điều trị ngoại trú, Luận án tiến sĩ y học, Học viện Quân y.