ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP CÙNG ĐÒN BẰNG NẸP KHÓA MÓC KHÔNG TÁI TẠO DÂY CHẰNG QUẠ ĐÒN

Nguyễn Thành Tấn 1,, Trần Khắc Duy1
1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Trật khớp cùng đòn (TKCĐ) là một trong những tổn thương phổ biến sau chấn thương vùng vai nhưng đến nay vẫn chưa có sự đồng thuận trong lựa chọn phương pháp phẫu thuật. Phẫu thuật nắn chỉnh cố định bằng nẹp khóa móc được ghi nhận mang lại hiệu quả trong điều trị TKCĐ cấp, tuy nhiên có rất ít công trình nghiên cứu đánh giá kết quả của phương pháp. Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị TKCĐ bằng phương pháp phẫu thuật nắn chỉnh cố định với nẹp khóa móc. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu với tất cả bệnh nhân TKCĐ độ III, IV,V, VI được chỉ định phẫu thuật bằng nẹp khóa móc tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ năm 2020-2022. Chúng tôi ghi nhận các đặc điểm chung về bệnh nhân, hình ảnh X quang và kết quả sau mổ. Kết quả: Nghiên cứu trên 42 bệnh nhân (32 nam/ 10 nữ) với độ tuổi trung bình là 44,3 ±  9,9. Tổn thương TKCĐ độ V chiếm ưu thế. Thời gian phẫu thuật trung bình 61,7 ± 16,7 phút. Kết quả nắn chỉnh khớp đạt 100%. Kết quả chức năng theo thang điểm Constant-Murley tăng từ 33,7 ± 5,6 thời điểm trước mổ lên 88,9 ± 5,3 tại thời điểm theo dõi cuối, mức độ CS 100% tốt và rất tốt. Huỷ xương dưới mỏm cùng là biến chứng thường gặp nhất. Có 97,6% bệnh nhân đạt mức rất hài lòng và hài lòng. Kết luận: Phẫu thuật nắn chỉnh cố định bằng nẹp móc khoá trong điều trị TKCĐ cấp (<3 tuần) cho hiệu quả điều trị sau mổ rất khả quan, khả năng nắn khớp và phục hồi chức năng tốt, từ đó giúp bệnh nhân có thể trở lại vận động và công việc sớm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Ngọc Hân, Nguyễn Tiến Thành (2018), "Nhận xét kết quả điều trị phẫu thuật sai khớp cùng đòn", Tạp chí Y_Dược học quân sự, (2), tr. 57-62.
2. Vũ Xuân Thành (2020), Nghiên cứu kết quả điều trị trật khớp cùng đòn bằng tái tạo dây chằng quạ đòn, Luận án Tiến sĩ y học, Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
3. Frederick M. Azar, James H. Beaty and S. Terry Canale (2017), "Acute dislocations", Campbell's Operative Orthopaedics, 13th, pp. 3127- 3132
4. Gowd Anirudh K, Liu Joseph N, Cabarcas Brandon C, Cvetanovich Gregory L, Garcia Grant H, and et al. (2018), "Current concepts in the operative management of acromioclavicular dislocations: a systematic review and meta-analysis of operative techniques", The American journal of sports medicine, pp. 1-14.
5. Hemmann P., Koch M., Gühring M., Bahrs C. and Ziegler P. (2021), “Acromioclavicular joint separation treated with clavicular hook plate: a study of radiological and functional outcomes”, Archives of orthopaedic and trauma surgery, 141(4), pp. 603–610.
6. Paul Tornetta III and et al (2020), "Acromioclavicular and Sternoclavicular Joint Injuries", Rockwood and Green's fractures in Adults, 9th, pp. 1517 – 1616.
7. Sirin E., Aydin N. and Mert Topkar O. (2018), "Acromioclavicular joint injuries: diagnosis, classification and ligamentoplasty procedures", EFORT Open Rev, 7, (3), pp. 426-433.
8. Turgut M. C., Semis H. S., Yamak K., et al. (2022), “Evaluation of Patients with Acromioclavicular Joint Separation Treated Using the Clavicular Hook Plate”, Ortop Traumatol Rehabil, 24, (2), pp 73-78.