SIÊU ÂM TIM Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO ĐƯỢC TÁI THÔNG MẠCH NÃO TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Nguyễn Thị An 1, Nguyễn Anh Tuấn 1,2, Hoàng Bùi Hải 1,3,
1 Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Bạch Mai
3 Bệnh viện Đại học Y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm siêu âm tim ở những bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não được tái thông mạch não và nhận xét kết quả điều trị tái thông mạch não ở những bệnh nhân có bất thường siêu âm tim. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 51 bệnh nhân nhồi máu não được tái thông mạch não tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Kết quả: 66,7% bệnh nhân nam, 33,3% nữ; tuổi trung bình là 64,2 ± 13,6 tuổi; Phương pháp điều trị: 58,8% bệnh nhân được tiêu sợi huyết, 29,4% lấy huyết khối và 11,8% cả 2 phương pháp. Trong 51 bệnh nhân đột quỵ não được tái thông mạch não, tiến hành siêu âm tim qua thành ngực trong 24 giờ phát hiện bất thường ở 10 trường hợp chiếm 19,6%. Những bất thường phát hiện được đã làm thay đổi điều trị dự phòng gồm chống đông và phẫu thuật, chiếm 11,8%. Kết luận: Không có sự khác biệt về kết quả điều trị và tỷ lệ tái phát đột quỵ ở nhóm có và không có bất thường siêu âm tim sau 3 tháng theo dõi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ahmed MK, Kamal H, Weiss JL, et al. Transesophageal echocardiogram in the evaluation of acute ischemic stroke of young adults. Brain Circ. 2021;7(2):85. doi: 10.4103/bc.bc_68_20
2. Ahmad O, Ahmad KE, Dear KBG, Harvey I, Hughes A, Lueck CJ. Echocardiography in the detection of cardioembolism in a stroke population. J Clin Neurosci. 2010;17(5):561-565. doi:10.1016/j.jocn.2009.09.016
3. Fralick M, Goldberg N, Rohailla S, et al. Value of routine echocardiography in the management of stroke. CMAJ Can Med Assoc J. 2019; 191(31):E853-E859. doi:10.1503/cmaj.190111
4. Mas JL, Zuber M. Recurrent cerebrovascular events in patients with patentforamen ovale, atrial septal aneurysm, or both and cryptogenic stroke or transient ischemic attack. Am Heart J. 1995;130(5):1083-1088. doi:10.1016/0002-8703(95)90212-0
5. Maten G van der, Dijkstra S, Meijs MFL, Birgelen C von, Palen J van der, Hertog HM den. Cardiac imaging in ischemic stroke or transient ischemic attack of undetermined cause: Systematic review & meta-analysis. Int J Cardiol. 2021;339:211-218. doi:10.1016/j.ijcard.2021.06.047
6. Nakanishi K, Homma S. Role of echocardiography in patients with stroke. J Cardiol. 2016;68(2):91-99. doi:10.1016/ j.jjcc.2016.05.001
7. Zibaeenezhad MJ, Mowla A, Salahi R, et al. Cardiac sources of embolic cerebral infarction in transesophageal echocardiography. Ann Saudi Med. 2006;26(1):43-45. doi:10.5144/0256-4947.2006.43