NHẬN XÉT CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI CON SO ĐỦ THÁNG TẠI BỆNH VIỆN 19-8 BỘ CÔNG AN

Nguyễn Quảng Bắc 1,, Khổng Thị Vân 2
1 Bệnh viện phụ sản trung ương
2 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét chỉ định mổ lấy thai con so đủ tháng tại bệnh viện 19-8 Bộ Công An. Phương pháp: Tiến cứu mô tả. Kết quả: Số Sản phụ mổ lấy thai do cổ tử cung không tiến triển nhiều nhất có 48 sản phụ, chiếm 26,81%, số sản phụ mổ lấy thai do đầu không lọt là 28 sản phụ, chiếm 15,64%, có 37 sản phụ mổ lấy thai do thai chiếm 35,19% trong đó thai to chiếm 20,67%; thai suy có 26 sản phụ chiếm 14,52%, có 27 sản phụ mổ lấy thai do mẹ và bệnh lí của mẹ chiếm 15,08%, nguyên nhân mổ lấy thai do nguyên nhân xã hội chiếm 7,26%. Kết luận: Chỉ định mổ lấy thai con so chủ yếu là cổ tử cung không tiến triển và cổ tử cung mở hết đầu không lọt, tiếp đến là thai to và thai suy.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Hiền (2017) Nghiên cứu các chỉ định mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ sản trung ương năm 2016, luận văn thạc sỹ Y học, Trường đại học Y Hà Nội.
2. Robson M (2001). “Classifition of caserean sections”. Fetal Matern Med Rev, 12(1): Tr.23-39.
3. Nguyễn Tiến Công (2019). Tỉ lệ MLT nhóm I theo nhóm phân loại của Robson tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk, Y học Thành Phố HCM, phụ bản 22, số 1, 2018, 93-98
4. Nguyễn Tài Đức (2019):“Nghiên cứu về chỉ định mổ lấy thai tại Bệnh viện phụ sản trung ương
5. Bùi Quang Trung (2010), Nghiên cứu mổ lấy thai con so tại bệnh viện phụ sản trung ương trong sáu tháng cuối năm 2004-2009, luận văn thạc sỹ Y học,Trường đại học Y Hà Nội.
6. Cnattinggius S, Notzon FC (1980). Cesarean section delivery in the 1980s, international comparison by.