Quay trở lại chi tiết bài báo ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT MẤT VỮNG C1-C2 TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI Tải xuống Tải xuống PDF