ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT MẤT VỮNG C1-C2 TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Hoàng Gia Du 1,, Nguyễn Văn Trung 1
1 Bệnh viện Bạch Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân mất vững C1-C2 được phẫu thuật tại bệnh viện Bạch Mai. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu 34 bệnh nhân được chẩn đoán xác định tổn thương mất vững C1–C2 và phẫu thuật từ tháng 10/2017 đến 10/2019 tại Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả: Tuổi trung bình bệnh nhân là 47,77, phẫu thuật theo kỹ thuật Harms với 25 bệnh nhân chiếm 73,52%. Có 23,53% bệnh nhân cố định kèm cắt cung sau C1; 100% bệnh nhân được ghép xương đồng loại, tỷ lệ liền xương 94,12%. Có 6 biến chứng (17,65%) được ghi nhận trong và sau mổ: 1 trường hợp tổn thương rễ C2 (2,9%), 2 trường hợp vít vào trong ống sống (5,9%), 3 trường hợp tổn thương rách đám rối tĩnh mạch (8,8%), 1 trường hợp nhiễm trùng vết mổ, 1 trường hợp viêm phổi. Kết quả điều trị tốt và rất tốt đạt 97,06%, 1 bệnh nhân (2,94%) đạt kết quả trung bình. Kết luận: Phẫu thuật điều trị các tổn thương mất vững C1-C2 bước đầu cho kết quả tốt; ghép xương bằng xương đồng loại có tỷ lệ liền xương cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. T. T. Roberts, G. R. Leonard và D. J. Cepela (2017), "Classifications In Brief: American Spinal Injury Association (ASIA) Impairment Scale", Clin Orthop Relat Res, 475(5), tr. 1499-1504.
2. H. Vernon và S. Mior (1991), "The Neck Disability Index: a study of reliability and validity", J Manipulative Physiol Ther, 14(7), tr. 409-15.
3. S. D. Gertzbein và S. E. Robbins (1990), "Accuracy of pedicular screw placement in vivo", Spine (Phila Pa 1976), 15(1), tr. 11-4.
4. Robert E Elliott, Omar Tanweer, Akwasi Boah và các cộng sự. (2014), "Outcome comparison of atlantoaxial fusion with transarticular screws and screw-rod constructs: meta-analysis and review of literature", Clinical Spine Surgery, 27(1), tr. 11-28.
5. Prabhu V. C., France J. C., Voelker J. L. và các cộng sự. (2001), "Vertebral artery pseudoaneurysm complicating posterior C1-2 transarticular screw fixation: case report", Surg Neurol, 55(1), tr. 29-33; discussion 33-4.
6. Coric D., Branch C. L., Wilson J. A. và các cộng sự. (1996), "Arteriovenous fistula as a complication of C1-2 transarticular screw fixation. Case report and review of the literature", J Neurosurg, 85(2), tr. 340-3.
7. Finn M.A. và Apfelbaum R.I. (2010), "Atlantoaxial transarticular screw fixation: update on technique and outcomes in 269 patients", Neurosurgery, 66(3 Suppl), tr. 184-92.
8. Rozalia Dimitriou, George I Mataliotakis, Antonios G Angoules và các cộng sự. (2011), "Complications following autologous bone graft harvesting from the iliac crest and using the RIA: a systematic review", Injury, 42, tr. S3-S15.
9. Robert E Elliott, Amr Morsi, Anthony Frempong-Boadu và các cộng sự. (2012), "Is allograft sufficient for posterior atlantoaxial instrumented fusions with screw and rod constructs? A structured review of literature", World neurosurgery, 78(3), tr. 326-338.
10. Corbett D Winegar, James P Lawrence, Brian C Friel và các cộng sự. (2010), "A systematic review of occipital cervical fusion: techniques and outcomes: a review", Journal of Neurosurgery: Spine, 13(1), tr. 5-16.