NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG 3 NGÀY ĐẦU

Đỗ Đức Thuần 1,, Phạm Ngọc Thảo 1, Đinh Công Trường 2, Nguyễn Đức Thuận 1, Nguyễn Thị Phương Nga 1
1 Bệnh viện quân y 103
2 Bệnh viện nội tiết trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu các yếu tố liên quan đến tăng đường huyết ở bệnh nhân nhồi máu não trong ba ngày đầu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang 134 bệnh nhân nhồi máu não trong 3 ngày đầu tại Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Quân y 103. Kết quả: Bệnh nhân nhồi máu não có đái tháo đường có tỷ lệ tăng đường huyết là 73,2%, không có đái tháo đường có tỷ lệ tăng đường huyết là 26,8%. BMI cao có tỷ lê tăng đường huyết cao hơn so với BMI thấp, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Điểm NIHSS cao làm tỷ lệ tăng đường huyết với r=0,7; p< 0,5. Kết luận: đái tháo đường, BMI cao, điểm NIHSS cao có liên quan đến tăng đường huyết ở bệnh nhân nhồi máu não cấp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ovbiagele B., Nguyen-Huynh M.N. (2011), "Stroke Epidemiology: Advancing Our Understanding of Disease Mechanism and Therapy", Neurotherapeutics, 8(3), pp. 319-329.
2. Powers W.J., Rabinstein A.A., Ackerson T. et al (2018), "2018 guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association", stroke, 49(3), pp. e46-e99.
3. Thắng T.V. (2012), "Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học đột quỵ não và hiệu quả bài tập phục hồi chức năng tại nhà ở Khánh Hòa", Luận Án Tiến Sỹ Y Học, Học Viện Quân Y, Hà Nội, pp.
4. Lindsberg P.J., Roine R.O. (2004), "Hyperglycemia in acute stroke", Stroke, 35(2), pp. 363-364.
5. Weir C.J., Murray G.D., Dyker A.G. et al (1997), "Is hyperglycaemia an independent predictor of poor outcome after acute stroke? Results of a long term follow up study", Bmj, 314(7090), pp. 1303.
6. Stefan N., Kantartzis K., Machann J. et al (2008), "Identification and characterization of metabolically benign obesity in humans", Archives of internal medicine, 168(15), pp. 1609-1616.
7. Zhang Z., Yan J., Shi H. (2013), "Hyperglycemia as a risk factor of ischemic stroke", Journal of drug metabolism & toxicology, 4(4), pp.