ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH NHÂN MẤT VỮNG C1-C2 ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Hoàng Gia Du 1,, Vũ Xuân Phước1
1 Bệnh viện Bạch Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của các bệnh nhân (BN) mất vững C1-C2 được phẫu thuật tại bệnh viện Bạch Mai. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu 34 BN được chẩn đoán xác định mất vững C1-C2 và được phẫu thuật từ tháng 10/2017 đến 10/2019 tại Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả: Tuổi trung bình 47,77 tuổi, nam cao hơn gấp hơn 2 lần nữ giới. Nguyên nhân tổn thương chiếm tỷ lệ cao nhất là chấn thương mới với 38,24%. 100% BN được chụp cộng hưởng từ trong đó 55,88% BN hẹp ống sống cổ ngang mức; 44,12% BN yếu tứ chi đều có tăng tín hiệu trong tủy thì T2. Kết luận: Triệu chứng lâm sàng bệnh nhân tổn thương mất vững C1-C2 rất nghèo nàn và không đặc hiệu; cần nghĩ đến tổn thương vùng C1-C2 khi BN có đau cổ, hạn chế vận động cổ ở BN có tiền sử chấn thương. Các đặc điểm thay đổi tín hiệu tủy trên cộng hưởng từ giúp xác định mức độ tổn thương thần kinh và tiên lượng sự hồi phục sau mổ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Goyal N, Bali S, Ahuja K, Chaudhary S, Barik S, Kandwal P. Posterior Arthrodesis of Atlantoaxial Joint in Congenital Atlantoaxial Instability Under 5 Years of Age: A Systematic Review. Journal of pediatric neurosciences. Apr-Jun 2021; 16(2):97-105. doi:10.4103/ jpn. JPN_270_20.
2. Howard S. An. Anatomy and Surgical Approaches to the spine. Surgery of spine trauma. 2000; chapter 1:10-11.
3. Donal Schreiber. Spinal cord Injuries. Emedicine, http://wwwemedicinemedscapecom/ article/793582-overview. 2009.
4. Campbell WI, Lewis S. Visual analogue measurement of pain. The Ulster medical journal. Oct 1990; 59(2):149-54.
5. Alexander R. Vaccaro. Fractures of the cervical, thoracic and lumbar spine. Marcel Dekker, Inc; 2002.
6. Finn M.A., Apfelbaum R.I. Atlantoaxial transarticular screw fixation: update on technique and outcomes in 269 patients. Neurosurgery. Mar 2010; 66(3 Suppl):184-92. doi:10.1227/01. NEU. 0000365798.53288.A300006123-201003001-00023 [pii]
7. Trung HK. Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật các tổn thương mất vững của cột sống cổ cao. Tạp chí Ngoại Khoa Việt Nam. 2005;1:34 - 38.
8. Trung HK. Nghiên cứu chẩn đoán và phẫu thuật chấn thương cột sống cổ có thương tổn thần kinh tại Bệnh viện Việt Đức. Luận án tiến sĩ y học - Trường Đại học Y Hà Nội. 2005.
9. Đức PM. Điều trị phẫu thuật bắt vít khối bên C1 và chân cung C2 trong gãy mấu răng mất vững. Tạp chí Y học thực hành. 2011; 56(779 + 780): 511 - 518.
10. Takahashi M., Sakamoto Y., Miyawaki M., Bussaka H. Increased MR signal intensity secondary to chronic cervical cord compression. Neuroradiology. 1987;29(6):550-6.