Quay trở lại chi tiết bài báo KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH HẸP KHÍ QUẢN BẨM SINH ĐỐI VỚI CÁC BỆNH NHÂN SUY HÔ HẤP NGUY KỊCH CẦN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Tải xuống Tải xuống PDF