MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC SỐT XUẤT HUYẾT Ở ĐỒNG NAI 2017-2018

Vũ Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Chuyên, Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Hải Sâm, Phan Quốc Hoàn, Nguyễn Thị Hiền

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

100 bệnh nhân sốt xuất huyết ở Đồng Nai được lấy mẫu máu đánh giá lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân gây bệnh sốt xuất huyết. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, labo nhận xét. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhóm tuổi lao động từ 21-40 chiếm tỉ lệ cao nhất dao động từ 30,3-37,4. Tỉ lệ dương tính với test nhanh xác định nsp1 của virus dengue là 37%. Không phát hiện ca nào dương tính với virus Zika và Chikungunya.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Richardson J, Molina-Cruz A, Salazar MI, BLACK IV W. Quantitative analysis of dengue-2 virus RNA during the extrinsic incubation period in individual Aedes aegypti. The American journal of tropical medicine and hygiene. 2006; 74(1):132–41.
2. Wang W-K, Sung T-L, Tsai Y-C, Kao C-L, Chang S-M, King C-C. Detection of dengue virus replication in peripheral blood mononuclear cells from dengue virus type 2-infected patients by a reverse transcription-real-time PCR assay. Journal of clinical microbiology. 2002; 40(12):4472–8.
3. Bangs MJ, Pudiantari R, Gionar YR. Persistence of dengue virus RNA in dried Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) exposed to natural tropical conditions. J Med Entomol. 2007; 44(1):163–7.
4. Voge NV, Sanchez-Vargas I, Blair CD, Eisen L, Beaty BJ. Detection of dengue virus NS1 antigen in infected Aedes aegypti using a commercially available kit. The American journal of tropical medicine and hygiene. 2013; 88(2):260–6.