MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN THỜI GIAN CỬA – KIM Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO CẤP ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TIÊU HUYẾT KHỐI

Đặng Trung Anh, Hoàng Bùi Hải, Mai Duy Tôn

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến thời gian cửa – kim (DTN), là thời gian từ khi bệnh nhân nhập viện đến khi bệnh nhân được dùng thuốc tiêu huyết khối ở các bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp. Đây là phương pháp hồi cứu mô tả tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bạch Mai trên 124 bệnh nhân đã được chẩn đoán nhồi máu não cấp và được điều trị tiêu huyết khối. Kết quả cho thấy có phim chụp sọ não trước khi đến viện, liên hệ trước với bệnh viện, vào viện trong giờ hành chính và thời gian nhập viện – thăm khám (DTE) ngắn là các yếu tố độc lập liên quan đến thời gian cửa - kim < 60 phút. Từ các kết quả này có thể giúp cải thiện quy trình và làm giảm được thời gian cửa - kim, từ đó nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Benjamin Emelia J, Virani Salim S, Callaway Clifton W, et al. Heart Disease and Stroke Statistics—2018 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2018;137(12):e67-e492.
2. World Health Organization. The top 10 causes of death. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death. Accessed Nov 01, 2020.
3. Yamanashi H, Ngoc MQ, Huy TV, et al. Population-Based Incidence Rates of First-Ever Stroke in Central Vietnam. PLoS One. 2016; 11(8): e0160665. Accessed 2016.
4. Micieli G, Marcheselli S, Tosi PA. Safety and efficacy of alteplase in the treatment of acute ischemic stroke. Vasc Health Risk Manag. 2009;5(1):397-409.
5. Hajjar K, Kerr DM, Lees KR. Thrombolysis for acute ischemic stroke. Journal of Vascular Surgery. 2011; 54(3):901-907.
6. Fernandes D, Umasankar U. Improving Door to Needle time in Patients for Thrombolysis. BMJ Qual Improv Rep. 2016;5(1):u212969.w215150.
7. Man S, Xian Y, Holmes DN, et al. Association Between Thrombolytic Door-to-Needle Time and 1-Year Mortality and Readmission in Patients With Acute Ischemic Stroke. JAMA. 2020;323(21):2170-2184.
8. Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al. 2018 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2018;49(3):e46-e99.
9. Meretoja A, Weir L Fau - Ugalde M, Ugalde M Fau - Yassi N, et al. Helsinki model cut stroke thrombolysis delays to 25 minutes in Melbourne in only 4 months. (1526-632X (Electronic)).