PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN ĐIỀU TRỊ BẤT THƯỜNG THÔNG SÀN NHĨ THẤT BÁN PHẦN: KẾT QUẢ SỚM SAU PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH-BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Mai Đình Duyên 1, Nguyễn Lý Thịnh Trường 1,
1 Bệnh viện Nhi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả ban đầu ứng dụng phẫu thuật ít xâm lấn điều trị bệnh tim bẩm sinh thông sàn nhĩ thất bán phần tại Trung tâm Tim mạch-Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 8 năm 2022, các bệnh nhân được chẩn đoán bất thường tim bẩm sinh thông sàn nhĩ thất bán phần được phẫu thuật ít xâm lấn qua đường dọc giữa nách bên phải tại Trung tâm Tim mạch-Bệnh viện Nhi Trung ương được tiến hành hồi cứu. Kết quả: Trong thời gian nghiên cứu, có tổng số 16 bệnh nhân thông sàn nhĩ thất bán phần được phẫu thuật ít xâm lấn được thu thập vào nghiên cứu. Có 7 bệnh nhân nam và 9 bệnh nhân nữ. Tuổi trung bình và cân nặng trung bình của các bệnh nhân trong nghiên cứu lần lượt là 23.8 tháng (IQR, 13.7-57.7 tháng) và 10.7 kg (IQR, 8.3-14.8 kg). Có 14 bệnh nhân (87.5%) có hở van hai lá trung bình-nặng trước phẫu thuật, chỉ có 2 trường hợp (12.5%) có hở van hai lá mức độ nhẹ. Tất cả các bệnh nhân được thông khí 1 phổi trong quá trình phẫu thuật. Thời gian phẫu thuật trung bình là 185 ± 31.6 phút, thời gian cặp động mạch chủ trung bình là 71.7 ± 21.4 phút. Không có bệnh nhân tử vong sau phẫu thuật. Có 1 bệnh nhân có tổn thương đường dẫn truyền cần đặt máy tạo nhịp 2 buồng vĩnh viễn sau phẫu thuật. Có 1 bệnh nhân được rút ống nội khí quản ngay tại phòng mổ. Thời gian thở máy trung bình của các bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu là 10.4 ± 7.4 giờ. Kết quả kiểm tra sau phẫu thuật không có shunt tồn lưu qua vách liên nhĩ, tất cả các bệnh nhân không hở van hai lá hoặc hở mức độ rất nhẹ. Lồng ngực của các bệnh nhân không bị biến dạng sau phẫu thuật. Kết luận: Kết quả ban đầu phẫu thuật ít xâm lấn điều trị bất thường tim bẩm sinh thông sàn nhĩ thất bán phần là khả quan. Cần có số lượng bệnh nhân nghiên cứu nhiều hơn và thời gian theo dõi dài hơn nhằm đánh giá chính xác hơn nữa phương pháp điều trị này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Minich LL, Atz AM, Colan SD, Sleeper LA, Mital S, Jaggers J, et al. Partial and Transitional Atrioventricular Septal Defect Outcomes. Ann Thorac Surg. 2010 Feb;89(2):530–6.
2. Alhay A. The left atrioventricular valve in partial atrioventricular septal defect: management strategy and surgical outcome. Eur J Cardiothorac Surg. 2004 Oct;26(4):754–61.
3. Zhu J, Zhang Y, Bao C, Ding F, Mei J. Individualized strategy of minimally invasive cardiac surgery in congenital cardiac septal defects. J Cardiothorac Surg. 2022 Dec;17(1):5.
4. An G, Zhang H, Zheng S, Wang W, Ma L. Mid-term Outcomes of Common Congenital Heart Defects Corrected Through a Right Subaxillary Thoracotomy. Heart Lung Circ. 2017 Apr;26(4):376–82.
5. Dave HH, Comber M, Solinger T, Bettex D, Dodge-Khatami A, Prêtre R. Mid-term results of right axillary incision for the repair of a wide range of congenital cardiac defects☆. Eur J Cardiothorac Surg. 2009 May;35(5):864–70.
6. Mishaly D, Ghosh P, Preisman S. Minimally Invasive Congenital Cardiac Surgery Through Right Anterior Minithoracotomy Approach. Ann Thorac Surg. 2008 Mar;85(3):831–5.
7. Prêtre R, Kadner A, Dave H, Dodge-Khatami A, Bettex D, Berger F. Right axillary incision: A cosmetically superior approach to repair a wide range of congenital cardiac defects. J Thorac Cardiovasc Surg. 2005 Aug;130(2):277–81.
8. Yang X, Wang D, Wu Q. Repair of Partial Atrioventricular Septal Defect through a Minimal Right Vertical Infra-Axillary Thoracotomy. J Card Surg. 2003 May;18(3):262–4.
9. Dodge-Khatami A, Salazar JD. Right Axillary Thoracotomy for Transatrial Repair of Congenital Heart Defects: VSD, Partial AV Canal With Mitral Cleft, PAPVR or Warden, Cor Triatriatum, and ASD. Oper Tech Thorac Cardiovasc Surg. 2015; 20(4):384–401.