KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ TRƯỚC MỔ UNG THƯ TRỰC TRÀNG THẤP GIAI ĐOẠN II, III TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

Nguyễn Thị Ngọc 1,, Lê Quốc Tuấn 1, Nguyễn Thị Thu Hường 2
1 Bệnh viện Đà Nẵng
2 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả của hóa xạ trị (HXT) trước mổ trong ung thư trực tràng (UTTT) thấp giai đoạn II, III đồng thời đánh giá một số tác dụng không mong muốn của phương pháp điều trị này. Đối tượng: 46 bệnh nhân ung thư trực tràng thấp giai đoạn II, III được điều trị bằng HXT trước mổ tại Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đà Nẵng từ 6/2019 - 6/2022. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: Tỷ lệ đáp ứng sau điều trị là 76,1%; đáp ứng hoàn toàn là 14,3%; tỷ lệ phẫu thuật triệt căn là 89,7% trong đó 53,8% phẫu thuật bảo tồn cơ thắt. Tỷ lệ bệnh nhân hạ thấp giai đoạn bệnh 67,4%. Thể tích khối u so với chu vi trực tràng giảm sau điều trị, trước điều trị có 37% số bệnh nhân có khối u chiếm toàn bộ chu vi và đã giảm xuống 8,7%; sau điều trị có 6,5% bệnh nhân không sờ thấy u. Các tác dụng phụ trên hệ huyết học chủ yếu độ 1; các tác dụng phụ khác ít gặp. Kết luận: Hóa xạ trị đồng thời trước mổ trong ung thư trực tràng thấp giai đoạn II, III có tỷ lệ đáp ứng cao, cải thiện đáng kể tỷ lệ phẫu thuật triệt căn và phẫu thuật bảo tồn cơ thắt hậu môn. Phương pháp hóa xạ trị đồng thời an toàn, ít độc tính, tác dụng phụ ở mức thấp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Cancer today. Accessed March 8, 2022. http://gco.iarc.fr/today/home
2. Elwanis MA, Maximous DW, Elsayed MI, Mikhail NN. Surgical treatment for locally advanced lower third rectal cancer after neoadjuvent chemoradiation with capecitabine: prospective phase II trial. World J Surg Oncol. 2009;7:52.
3. Malangone S. Colon, Rectal, and Anal Cancers. Published online 2019:38.
4. Trương Thu Hiền, Nguyễn Văn Ba, Phạm Văn Thái, Dương Thùy Linh, Trần Văn Tôn. Đánh giá hiệu quả hóa xạ trị đồng thời trước phẫu thuật điều trị ung thư trực tràng giai đoạn II, III. Tạp chí Y học Việt Nam Tập 501 - Tháng 4 – Số 2. 2021.
5. Phạm Cẩm Phương (2012), Nghiên cứu hiệu quả của hóa xạ trị tiền phẫu trong điều trị bệnh UTTT giai đoạn xâm lấn, Luận án tiến sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
6. De Bruin AFJ, Nuyttens JJ, Ferenschild FTJ, Planting AST, Verhoef C, de Wilt JHW. Preoperative chemoradiation with capecitabine in locally advanced rectal cancer. Neth J Med. 2008;66(2):71-76.
7. De Paoli A, Chiara S, Luppi G, et al. Capecitabine in combination with preoperative radiation therapy in locally advanced, resectable, rectal cancer: a multicentric phase II study. Ann Oncol. 2006;17(2):246-251.
8. Nguyễn Văn Hiếu, Lê Văn Quảng, Bùi Công Toàn, Lê Quốc Tuấn. Đánh giá kết quả hóa xạ trị tiền phẫu trong ung thư trực tràng giai đoạn xâm lấn, tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam. 2017: 60(2).