KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA SINH THIẾT MÀNG HOẠT DỊCH DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ BỆNH LÝ KHỚP HÁNG

Hoàng Đình Âu 1,, Vương Thu Hà 1
1 Bệnh viện Đại học Y Hà nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả bước đầu của sinh thiết màng hoạt dịch (MHD) dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn đoán một số bệnh lý khớp háng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang các bệnh nhân có chỉ định và được sinh thiết MHD khớp háng dưới hướng dẫn siêu âm. Mẫu bệnh phẩm sinh thiết sẽ được đánh giá về mô bệnh học, cấy vi khuẩn và xét nghiệm PCR lao. Kết quả: Từ tháng 09/2020 đến tháng 10/2022, có 17 bệnh nhân có chỉ định và được sinh thiết MHD khớp háng dưới hướng dẫn siêu âm tại bệnh viện Đại học Y Hà nội. Có 1 trường hợp không lấy được bệnh phẩm. Số còn lại có 1 bệnh nhân u MHD, 3 bệnh nhân NK sinh mủ, 2 bệnh nhân lao khớp và 10 bệnh nhân viêm MHD không do nhiễm khuẩn. Không có biến chứng xảy ra trong hoặc sau khi sinh thiết. Kết luận: Sinh thiết MHD khớp háng dưới hướng dẫn siêu âm là phương pháp tương đối dễ thực hiện, an toàn, có hiệu quả chẩn đoán cao trong trường hợp các phương pháp khác chẩn đoán chưa rõ ràng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Quyền, N.Q., Bài giảng giải phẫu học. 2014. 28-67.
2. Jaganathan S, Goyal A, Gadodia A, Rastogi S, Mittal R, Gamanagatti S. Spectrum of synovial pathologies: a pictorial assay. Current Problems in Diagnostic Radiology. 2012;41(1):30-42.
3. Gerlag DM, Tak PP. How useful are synovial biopsies for the diagnosis of rheumatic diseases? Nat Rev Rheumatol. 2007;3(5):248-249. doi: 10.1038/ncprheum0485.
4. Parker RH, Pearson CM. A simplified synovial biopsy needle. Arthritis & Rheumatism: Official Journal of the American College of Rheumatology. 1963; 6(2):172-176.
5. Kelly S, Humby F, Filer A, et al. Ultrasound-guided synovial biopsy: a safe, well-tolerated and reliable technique for obtaining high-quality synovial tissue from both large and small joints in early arthritis patients. Annals of the rheumatic diseases. 2015;74(3):611-617.
6. Sitt J, Griffith JF, Lai FM, et al. Ultrasound-guided synovial Tru-cut biopsy: indications, technique, and outcome in 111 cases. European radiology. 2017;27(5):2002-2010.
7. Bernd Fink, Alexander Gebhard and Peter Schäfer. High Diagnostic Value of Synovial Biopsy in Periprosthetic Joint Infection of the Hip. Clin Orthop Relat Res. 2013 Mar; 471(3): 956–964.
8. Cheng Li1, Donara Margaryan, Carsten Perka, Andrej Trampuz. The role of biopsy in diagnosing infection after hip and knee arthroplasty: a meta-analysis. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery https://doi.org/10.1007/s00402-021-04323-y
9. Zawin JK, Hoffer FA, Rand FF, Teele RL. Joint effusion in children with an irritable hip: US diagnosis and aspiration. Radiology. 1993;187(2):459-463.