ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VẢY NẾN THÔNG THƯỜNG BẰNG CHIẾU TIA CỰC TÍM B DẢI HẸP (NBUVB)

Nguyễn Thị Lệ Thủy 1,, Lê Thị Huệ Anh 2
1 Đại học Y Dược Hải Phòng
2 Đại học Kinh Doanh và Công nghệ HN

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả triệu chứng lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị bệnh vảy nến thông thường thể mảng bằng tia cực tím B dải hẹp. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 40 bệnh nhân vảy nến thông thường được điều trị bằng tia cực tím B dải hẹp tại bệnh viện da liễu trung ương từ tháng 6/2018 đến tháng 7/2019. Kết quả: 27 bệnh nhân nam chiếm tỷ lệ 67.5%, 13 bệnh nhân nữ chiếm tỷ lệ 31,5%. Vị trí tổn thương hay gặp nhất là ở thân mình chiếm 100%, trên đầu chiếm 92,5%. Mức độ bệnh của nhóm đối tượng nghiên cứu chủ yếu ở mức độ trung bình chiếm 82.5%, tuýp da IV 77,5%. Bệnh gặp ở bất cứ ngành nghề nào. Sau 16 lần chiếu có 7.5% bệnh nhân đạt PASI 75. không có bệnh nhân nào có tác dụng phụ nghiêm trọng trong suốt quá trình chiếu tia. Kết luận: điều trị vảy nến thể mảng thông thường bằng tia cực tím B dải hẹp có hiệu quả điều trị cao, an toàn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. T.P Habif (2008), "Psoriasis. Clinical Dermatology, A color guide to diagnosis and therapy", Fifth edition, Elsevier Inc, pp. 263-308.
2. S. Rogers, P. Collins, T. Markham, et al. (2003). Narrowband UV-B (TL-01) Phototherapy vs Oral 8-Methoxypsoralen Psoralen–UV-A for the Treatment of Chronic Plaque Psoriasis. Arch Dermatol. 139, 325-328.
3. Hoàng Văn Tâm (2015). Điều trị bệnh vảy nến thông thường bằng UVB dải hẹp. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú. Trường Đại học Y Hà Nội
4. Coimbras et al (2010), "Br J Dermator", 163. 1282-90.
5. Nguyễn Duy Nhâm (2018), Thay đổi một số tế bào miễn dịch tại tổn thương trên bệnh nhân vảy nến thông thường điều trị bằng UVB dải hẹp,luận văn thac sỹ y học, trường đại học y dược Hà Nội
6. Gordon P.M., Diffey B.L. (1999), A randomized comparison of narrow-band TL-01 phototherapy and PUVA photochemotherapy for psoriasis. J Am Acad Dermatol, 41(5 Pt 1):728-32
7. Tonny B, stephen B, Neil C, et al. (2010). Psoriasis, Rook’s Textbook of Dermatology. Blackwell Publishing. eighth edition, 871-910.
8. Lê Anh Tuấn ( 2017). Đánh giá kết quả của thuốc Infliximab ( Remicade) trong điều trị viêm khớp vảy nến, Luận văn thạc sỹ y khoa, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
9. L.Eder A.Thavaneswaran, V.Chandran và cộng sự (2014), "Tow-year efficacy and safety of infliximab treatment in patients whit active psoriatic arthritis: findings of the Ìnliximab Multinational Psoriatic Arthritis Controlled trial (IMPACT)", The Journal of Rheumatology. 35(5), pp. 869-876.