NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC THUỐC CÓ Ý NGHĨA LÂM SÀNG TRONG ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ LONG MỸ TỈNH HẬU GIANG NĂM 2021

Đồng Bé Hai 1, Trần Đỗ Hùng 2, Nguyễn Tấn Đạt 2, Thiều Văn Đường 1, Đỗ Văn Mãi 3,
1 Đại học Tây Đô
2 Đại học Y Dược Cần Thơ
3 Đại học Nam Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng là tương tác dẫn đến hiệu quả điều trị và/hoặc độc tính của một thuốc bị thay đổi tới mức cần hiệu chỉnh liều hoặc cần có biện pháp can thiệp y khoa khác. Nghiên cứu này được thực hiện bằng phương pháp mô tả cắt ngang trên 500 đơn thuốc điều trị ngoại trú tại khoa Khám bệnh của Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang. Với phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống đơn thuốc điều trị ngoại trú trong 6 tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy: dựa trên 3 cơ sở dữ liệu tra cứu tương tác thuốc (Micromedex, Drugs.com, Medscape) xác định được 260 đơn thuốc có tương tác có ý nghĩa lâm sàng với tỷ lệ 52,0%, xây dựng quản lý được 114 cặp tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng. Tìm hiểu được một số yếu tố liên quan như: tuổi của bệnh nhân càng lớn, số nhóm bệnh càng nhiều, số lượng thuốc trong đơn càng nhiều thì tỷ lệ xảy ra tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng càng tăng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2018). Dược thư quốc gia Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
2. Hà Minh Hiền (2020). "Quản lý tương tác bất lợi trên người bệnh nội trú thông qua hoạt động dược lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai". Tạp chí Y học lâm sàng, (số 115).
3. Nguyễn Thị Huế (2020). "Quản lý tương tác thuốc trong kê đơn tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai". Tạp chí Y học lâm sàng, (số 115).
4. Trương Thiện Huỳnh (2020). Nghiên cứu tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng trong đơn thuốc điều trị ngoại trú tại Trung tâm y tế thành phố Vị Thanh năm 2019-2020. Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Dược học, Trường Đại học Y dược Cần Thơ.
5. Đàm Văn Nông (2019). Xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại trung tâm y tế huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Luận văn tốt nghiệp tốt nghiệp chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội.
6. Võ Thị Hồng Phượng (2018). "Khảo sát các tương tác thuốc trong đơn thuốc điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đại học Y dược Huế". Đại học y dược Huế, tập 8, số 5.
7. Nguyễn Duy Tân (2013). Đánh giá tương tác bất lợi trên bệnh án nội trú điều trị ung thư máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội.
8. Lu, Y., Shen, D., Pietsch, M., Nagar, C., Fadli, Z., Huang, H., ... & Cheng, F. (2015). A novel algorithm for analyzing drug-drug interactions from MEDLINE literature. Scientific reports, 5(1), 17357.